Maakuntahallituksessa maanantaina 14.12. jätteenkäsittelyn vaihemaakuntakaava-asiaa

Takaisin

Kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavaehdotus on julkisesti ollut nähtävillä ja Päijät-Hämeen maakuntahallitukselle osoitettiin määräajassa yhteensä 17 muistutusta.

Muistutuksissa nostettiin esiin huolet asutuksen läheisyydestä ja jätteenkäsittelyn aiheuttamista ympäristövaikutuksista, jätteenkäsittelyalueen tulipaloriski, vesistövaikutukset ja kiinteistöjen arvon lasku. Lisäksi kritisoitiin kaavaprosessin menettelyä osallisten kuulemisen osalta ja nähtiin Kujalan jätekeskuksen laajentaminen Kehätien alueen rakentamisen sijaan parempana vaihtoehtona. Annettujen muistutusten ei katsottu aiheuttavan kaavamateriaalin tarkistuksia.

Vastineiden hyväksymisen jälkeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava on tavoitteena saada maakuntahallituksen ja -valtuuston hyväksymiskäsittelyyn tammikuussa 2021.

Lue aiheesta enemmän Päijät-Hämeen maakuntahallituksen 14.12.2020 esityslistalta.

Julkaistu: 11.12.2020 13.00