Maakuntakaava mahdollistaa tuulivoiman rakentamisen – miten tuulivoimahakemus etenisi kunnassa  

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

tuulivoima


Maakuntakaava 2014 on tullut voimaan kuulutusten myötä 10.3.2017 alkaen.

Uudessa maakuntakaavassa Hollolan alueelle on tuulivoimalle osoitettu kaksi mahdollista sijoituspaikkaa. Seudullisesti merkittävän tuulipuiston raja on kaupunkien lähellä kuusi tuulivoimalayksikköä. Muilla alueilla raja on kymmenen tuulivoimayksikköä. Jos tuulimyllyvoimaloita on tätä vähemmän, tuulipuistojen toteuttaminen ei edellytä maakuntakaavamerkintää. Tuulipuistojen toteutuksen mahdollistaminen on viime kädessä aina kunnan harkinnassa.

Kunta ei ole saanut tuulivoimasta hakemusta

Kunta ei ole 27.2.2018 mennessä saanut tuulivoimaloista hakemusta. Tiedossa on kuitenkin, että maakuntakaavan myötä tuulivoimahakemuksia valmistellaan. Tämän ansiosta myös tuulivoimakriittiset ovat viime päivien aikana antaneet vastalauseita mahdolliselle tuulivoimalle. 

Mikäli kuntaan saapuu tuulivoimahakemus, asia otetaan käsittelyyn heti kun se saapuu. Hakemus käsitellään elinvoimavaliokunnassa, kunnanhallituksessa ja lopullisen päätöksen kaavoituksen aloittamisesta tekee valtuusto. Mikäli hakemus tai hakemuksia saapuisi kuntaan esimerkiksi helmi-maaliskuun vaihteessa, se valmisteltaisiin kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloiselan mukaan elinvoimavaliokunnan kokoukseen 20.3. ja kunnanhallituksen kokoukseen 26.3. Valtuusto käsittelisi asian kokouksessaan 9.4.2018.

Kaavoituksen kulku ja osallistuminen
 

Mikäli tuulivoimasta saadaan hakemus ja valtuusto viimeisenä päätöksentekoelimenä päättää aloittaa voimalan kaavoituksen, käynnistyy kaavoitusprosessi.

Kaavan käynnistymisvaiheessa laaditaan suunnitelma vuorovaikutuksesta. Suunnitelma sisältyy osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja se sisältää lain edellyttämät toimenpiteet. Osallisia ovat asukkaat, maanomistajat, viranomaiset ja kaikki ne, joiden oloihin maankäyttöratkaisulla voi olla vaikutusta.

Oikea aika esittää mielipiteensä tuulivoiman rakentamisen puolesta tai vastaan, on hakemuksen saapumisen jälkeen. Vaikuttamiskeinoja ovat aloitteet, adressit ja osallistuminen keskusteluun sekä osallistumalla kaavan esittely- ja neuvottelutilaisuuteen. Virallisesti kaavasta esitetään mielipiteet kaavaprosessin vireilletulo- ja luonnos vaiheessa, tai muistutus kaavan ehdotusvaiheessa. Viranomaiset, alueen toimijat ja järjestöt antavat kaavasta lausuntoja. Tilaisuuksista ja kaavan nähtävillä olosta kuulutetaan kunnan omissa tiedotuskanavissa ja virallisessa kuulutusmediassamme Hollolan Sanomat ja kunnan internetsivut.

 

 

Lisätietoja:

Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti

Heli Randell, elinvoimajohtaja

 

 

Lue lisää kaavoituksen kulusta ja kaavatyöhön osallistumisesta

https://www.hollola.fi/kaavoituksen-kulku-ja-osallistuminen

Maakuntakaavan liitekartta, josta tuulivoimalle mahdolliset alueet näkyvät:

Päijät-Hämeen kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot ja tuulivoima-alueet

Pdf-liite: Päijät-Hämeen tuulivoima ja sähköverkko 

 

Julkaistu: 01.03.2018 10.20