Maakuntaohjelman valmistelu vuosille 2018–2021

Kategoria:
Takaisin

Maakuntaohjelman valmistelu vuosille 2018–2021 seuraa nykyisiä säädöksiä, vaikka ohjelma ulottuu uuden maakunnan ajalle. Sen hyväksyy periaatteessa syksyllä kokoontuva uusi maakuntavaltuusto vuoden 2017 viimeisessä kokouksessaan, ja uusi maakuntavaltuusto tarkastelee sitä kriittisesti ja tarvittaessa muokkaa sitä mieleisekseen. Maakuntaohjelma valmistellaan laajasti osallistaen.

Erityisen haasteen nyt tehtävälle ohjelmalle tarjoaa juuri tekeillä oleva maakuntauudistus. Vaikka maakuntaohjelma on jatkossakin aluekehittämisen työkalu, siinä on huomioitava muu muassa maakunnan ja kuntien muuttunut työnjako sekä entisen yhteistoiminta-alueen korvaava Etelä-Suomeen suuntautuminen.

Maakuntaohjelman kanssa samaan aikaan syntyy osana maakuntauudistuksen esivalmistelua uuden maakunnan visio, jonka tekemiseen tulee osallistaa sidosryhmien lisäksi maakunnan asukkaita. Maakuntauudistukseen annettujen ohjeiden mukaan sen esivalmistelussa tehdään maakunnan tavoitetilan kuvaus eli muutosvisio (http://alueuudistus.fi/tiekartta/esivalmistelu).

Sen lisäksi että näiden kahden työn on toimittava yhteen sisällöllisesti, nämä kaksi prosessia vaativat samankaltaisia työtapoja: ne hyödyntävät tulevaisuusajattelua ja -aineistoja sekä vaativat runsaasti resursseja. Prosessin ydinajatuksena on tuottaa kevään 2017 aikana eri linjauksia ruokkiva maakunnan tulevaisuuskuva ja hyväksyttää se maakuntavaltuustossa kesäkuussa 2017. Maakuntavaltuuston päätöksen jälkeen taustatyöstä kootaan alkusyksyn aikana maakuntaohjelmaluonnos. Luonnoksessa huomioidaan mm. eri vaikutusten arvioinnit, vaikuttavuustavoitteet ja mittarit. Ohjelmaluonnos laitetaan lausunnoille syksy 2017 aikana, ja se hyväksyttänee joulukuun 2017 maakuntavaltuustossa.

Maakuntahallitus päätti käynnistää 20.2.2017 maakuntaohjelman 2018–2021 valmistelun ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville Päijät-Hämeen liiton internet-sivuille ja toimistoon 30 päivän ajaksi ajalle 20.2. – 22.3.2017, jona aikana kommentit voi toimittaa Päijät-Hämeen liitolle tai sähköpostilla Asta Kortesaarelle asta.kortesaari@paijat-hame.fi

Lisätietoja:
Maakuntajohtaja Jari Parkkonen, puh.0400 862 997
Kehittämisjohtaja Riitta Nieminen, puh. 040 5086 526
Aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh. 044 3719 442

 

Julkaistu: 23.02.2017 10.12