Maanhankinta ja -luovutus

Kunnan maanhankinta kohdistuu keskeisille kasvualueille eli alueille, joille on laadittu tai ollaan laatimassa osayleiskaavoja.

Kunta pyrkii hankkimaan kaavoittamatonta maa-aluetta riittävän suurina kokonaisuuksina, jotta:

- mahdollistetaan asuntoalueiden kokonaisvaltainen ohjaus ja yhteensovittaminen (asuminen/virkistysalueet) yhdyskunnan kokonaisedun mukaisesti
- mahdollistetaan oikea ajoitus ja taloudellinen toteutus
- toteutetaan maanomistajien tasapuolista kohtelua
- varmistetaan arvonnousun saaminen kunnalle kattamaan infrastruktuurin rakentamisen menoja
- hillitään maan hinnan nousua.

Maanhankinta tapahtuu ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin. Kunta voi käyttää myös etuosto-oikeutta etuostolain määrittelemissä puitteissa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää vastikkeellisissa kiinteistökaupoissa, joissa kohteen pinta-ala on yli 5 000 m2 ja kaupan osapuolena ei ole valtio tai sen laitos eikä kyseessä ole lain tarkoittama sukulaisluovutus tai pakkohuutokauppa. Etuosto-oikeutta voi lain mukaan käyttää ainoastaan maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.

Kunta hankkii lunastuksin asemakaavoitettua maata omistukseensa vain erityistapauksissa. Näitä voivat olla mm:

- asemakaava-alueen puistot ja muut viheralueet
- yleisten rakennusten korttelialueet
- muut mahdolliset erityistapaukset.

Kunta luovuttaa, eli vuokraa ja myy asemakaavoitettuja tontteja (omakotitontit, rivitalo- ja asuinpientalotontit, kerrostalotontit, yritys- ja teollisuustontit). Tarkista kunnan vapaana olevat tontit sivun oikean reunan linkin kautta ja lue lisää aiheesta.