Maaseutupalvelut

Hollola kuuluu Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen, jota hallinnoi Asikkalan kunta.

Maaseutuhallinto hoitaa maaseutuelinkeinolain ja muiden maaseutuelinkeinoja koskevien lakien, asetusten, päätösten sekä Euroopan Unionin säädösten täytäntöönpanosta kuntatasolla.

Keskeisimpiä tehtäviä ovat

    -  maataloustukiasioiden hoitaminen
    -  maaseutuyritysten kehittäminen
    -  valvonta- ja tarkastustehtävien
    -  vahinkoarvioiden suorittaminen

Yhteistoiminta-alueen toimipisteet sijaitsevat Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Kärkölän ja Sysmän kunnanvirastoilla.