Maasto- ja vesiliikennerajoitukset

Määrätyillä vesialueilla voidaan kokonaan kieltää vesikulkuneuvolla liikkuminen tai rajoittaa sitä.

Määrätyillä vesialueilla voidaan kieltää vesikulkuneuvolla liikkuminen määräajaksi tai toistaiseksi tai rajoittaa sitä. Näin voidaan tehdä liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi tai yleisen virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi.

Yleisiä kulkuväyliä koskevista alueellisista kielloista tai rajoituksista päättää Liikennevirasto ja muita vesialueita koskevista kielloista ja rajoituksista päättää alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Hollolassa voimassa olevat rajoitukset löytyvät ymparisto.fi -sivuilta.