Maasto- ja vesiliikennelain mukainen lupa

Moottoriajoneuvoilla tai vesikulkuneuvolla tapahtuva kilpailu tai harjoitus tarvitsee ympäristönsuojeluviranomaisen luvan.

Lupa tarvitaan toistuviin tai pysyviin toimiin niin maa-alueella kuin järven jäälla. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Tätä lupaa ei tarvita, mikäli toiminta sijoittuu tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, johon on myönnetty toiminnalle ympäristölupa.

Lupaa haetaan hakemuksella, jossa on oltava liitteenä

  • kartta toiminta-alueesta
  • maanomistajan kirjallinen suostumus sekä
  • selvitys mm. turvallisuusnäkökohdista ja maastovaurioiden korjaus- ja siivoustoimenpiteistä.

Hakemuksen käsittelee ympäristövalvonta.

Yhteyshenkilöt

Kenttä Jenna, vs. ympäristönsuojelusihteeri
044 780 1438