Manskiven ranta-asemakaava

Asemakaava numero 19-223

Kaavoitettava alue sijaitsee Laitialan kylässä ja rajoittuu länsipuolelta Manskiventiehen, joka johtaa Laitialasta Viitailaan. Itäpuolelta alue rajoittuu Vesijärveen ja pohjoispuolelta Kempenrannantiehen. Alueen pinta-ala on noin seitsemän hehtaaria.

Kaavatyön tarkoituksena on laatia ranta-asemakaava kunnan omistamalle Manskiven toimintakeskuksen kiinteistölle, em. alueeseen rajoittuvalle Laitialan yhteiselle vesialueelle sekä Laitialan Luja Ry:n omistamalle urheilukentän kiinteistölle. Kaavan tavoitteena on määrittää Manskiven toimintakeskuksen alueen käyttötarkoitus ja rakennusoikeus sekä mahdollinen uusi loma-asutukseen tarkoitettu rakennuspaikka. Kaavassa varataan myös paikka uimarannalle.

Aloitusvaihe

Vireilletulo 21.9.2010

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS nähtävillä 30.9.-1.11.2010

Luonnosvaihe

Ranta-asemakaavaluonnos nähtävillä 13.1.-14.2.2011

Ehdotusvaihe

Ranta-asemakaavaehdotus nähtävillä 30.1.-28.2.2014

 

Asiakirjat (pdf):

Ranta-asemakaavaehdotus

Kaavaselostus

Hyväksyminen

Tekninen lautakunta 20.10.2015

Kunnanhallitus 2.11.2015

Kunnanvaltuusto 16.11.2015

Asiakirjat (pdf)

Kuulutus hyväksymisestä

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Ranta-asemakaava

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet