Martta-maaseutuohjelma

Martta on Hollolan maaseutuohjelma lähivuosille 2017–2020.

Martta-maaseutuohjelman käytännön toteutuksessa tarkoituksena on kuulla alueiden tarpeita ja toiveita siitä, miten maaseutua voisi kehittää ja asukkaita aktivoida toimimaan oman yhteisön puolesta. Tavoitteena on kehittää kunnan ja muiden alueen toimijoiden välistä yhteistyötä, jonka avulla pyritään vahvistamaan alueen elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta. Martta-ohjelma toimii viitekehyksenä hankkeen toteutukselle ja ohjelmassa kuvattuja toimenpide-ehdotuksia pyritään edistämään.

Hankkeen tavoitteena on tukea hollolalaisten yhdistysten ja seurojen toimintaa sekä lisätä ja tiivistää alueellista kehittämistoimintaa. Samalla vahvistuu Hollolan maaseutualueiden paikallisidentiteetti ja alueen toimijoiden välinen yhteistyö.

Hanke on saanut rahoitusta maaseuturahastosta Leader-ryhmä Etpähä ry:ltä.