Martta-maaseutuohjelman projektikoordinaattorin työsuhde

Kategoria:
Takaisin

Haku päättyy: 18.4.2017          Työsuhteen kesto: Määräaikainen

Ilmoitus jätetty: 31.3.2017        Työn luonne: Kokoaikatyö

Tehtävän kuvaus

Hollolan kunta hakee määräaikaiseen työsuhteeseen Martta-maaseutuohjelman projektikoordinaattoria vuoden 2018 loppuun saakka.

Tehtävä sijoittuu elinvoiman palvelualueelle. Martta-maaseutuohjelmaan kuuluu keskeisenä osana paikallisen yhteistoiminnan aktivointi ja omaehtoiseen kehittämiseen sitoutuvien kylien avustaminen ulkopuolisen hankerahoituksen hakemisessa. Tavoitteena on synnyttää Hollolan kunnan kyliin elinkeinoja edistäviä ja asukkaiden hyvinvointia vahvistavia toimenpiteitä. Projektikoordinaattori toimii yhteistyössä järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä jäntevöittää seurakuntien ja vapaaehtoistoimijoiden yhteistyötä kunnan kanssa.

Projektikoordinaattorin tehtävänä on lisätä sopimuksellisuuden ja vuorovaikutuksen syntymistä kunnan ja maaseututoimijoiden välillä, tukea kylien omaehtoista kehittämistyötä sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kylätoiminnan uudelleen löytymistä. Vireä asukastoiminta ylläpitää yhdessä tekemisen kulttuuria ja vahvistaa yhteisöllisyyttä, tämän aktivoimisessa projektikoordinaattori on avainhenkilö.

Martta-maaseutuohjelma on ladattavissa www.hollola.fi/maaseutupalvelut sivustolta.

Projektikoordinaattori toimii tiiviissä yhteistyössä kunnan yrityskoordinaattorin ja hyvinvointikoordinaattorin sekä henkilöstön kanssa.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Eduksi katsotaan kokemus kunnallishallinnon tuntemuksesta sekä kehittämisinto, luovuus ja yhteistyökykyisyys. Arvostamme myös kokemusta hankerahoituksen osaamisesta ja tietoudesta.

Sähköiset hakemukset tulee jättää ensisijaisesti osoitteeseen www.kuntarekry.fi 18.4.2017 klo 15 mennessä. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
Palkkaus:  KVTES:n mukaan
Työavain:  134437

Työnantajakuvaus  
 
Hollola on 24.000 asukkaan elinvoimainen ja uudistuva kunta Päijät-Hämeessä. Teemme tavoitteellista ja tuloksellista kuntayhteistyötä kaikilla toimialoillamme. Hollolan kunnassa työskentelee yhteensä noin 750 viranhaltijaa ja työntekijää sivistystoimialalla, teknisellä toimialalla sekä konsernipalveluissa.

Lisätietoja antaa yrityskoordinaattori Harri Numminen, etunimi.sukunimi@hollola.fi tai puhelimitse 044 780 1399.

Työn iloa Hollolassa!
 

                  

Julkaistu: 31.03.2017 15.00