Meluilmoitus Lahti Historic Rally 10.-11.8.2018

Kategoria:
Takaisin

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISESTA ILMOITUKSESTA

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt 3.7.2018 päätöksen Lahti Historic Rally ry:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. Päätös koskee Hollolan, Hämeenlinnan, Pälkäneen, Padasjoen, Hausjärven ja Asikkalan kuntien alueilla 10.-11.8.2018 ajettavaa Lahti Historic Rally 2018 –nimistä henkilöautojen nopeuskilpailua.

Kuulutus pidetään nähtävillä 5.7.-2.8.2018 Hollolan kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Virastotie 3, Hämeenlinnan kaupungin ilmoitustaululla osoitteessa Raatihuoneenkatu 9, Pälkäneen kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Keskustie 1, Padasjoen kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Kellosalmentie 20, Hausjärven kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Keskustie 2-4 ja Asikkalan kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Rusthollintie 2. Päätös on nähtävänä kuulutusaikana edellä mainituissa osoitteissa sekä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa osoitteessa Kirkkokatu 12, Lahti.

Päätös on luettavissa tästä linkistä. Päätös on myös nähtävänä Hollolan kunnanvirastolla. Kunnanvirasto on suljettu 2.7.-27.7.2018. Nähtävillä olevien kuulutusasiakirjojen lukemisesta sulkuaikana voi sopia kunnan kirjaamon kanssa, klo 8-15, puhelinnumero 044 780 1364.

Ympäristönsuojelulain 191 §:n mukaan valitusoikeus tähän päätökseen on sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Lahdessa 3.7.2018
HÄMEEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue