Melun- ja pölyntarkkailusuunnitelman hyväksyminen, Vahteriston ottamisalue, Etolan kylä, Hämeenkosken pitäjä

Kategoria:
Takaisin

Julkipanokuulutus

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 8.3.2017 § 10 tehnyt ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen, joka koskee Uudenmaan ELY-keskuksen Vahteriston kiviaineksen ottamisalueen melun- ja pölyn tarkkailusuunnitelman hyväksymistä. Vahteriston ottamisalue sijaitsee Hollolan kunnan Hämeenkosken pitäjän Etolan kylässä kiinteistöillä Vahteristo RN:o 283-401-10-11 ja Vahteristo II RN:o 283-401-9-19. Suunnitelma liittyy alueella voimassa olevaan kallion louhinnan ja murskauksen ja asfalttiaseman ympäristölupapäätökseen.

Päätöksen antopäivä on 14.3.2017, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä Hollolan kunnanvirastolla Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15) 14.3.–13.4.2017 välisenä aikana.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 13.4.2017.

Hollolassa 9.3.2017

VALVONTAJAOSTO

Julkaistu: 10.03.2017 07.50