Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirje "Suomen meriympäristön tila 2018"

Kategoria:
Takaisin

Kuulutus

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980)2011)

Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirjat ovat nähtävillä 8.1. - 16.2.2018 ympäristöhallinnon  verkkosivuilla osoiteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin  > merenhoito.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Julkaistu: 08.01.2018 00.01