Messilä-Tiirismaan osayleiskaava

Vuonna 1990 laaditun Messilä-Tiirismaan osayleiskaavan tarkistaminen.

Osayleiskaava-alue sijaitsee Hollolan kunnan ja Lahden kaupungin rajalla. Etäisyys Hollolan kuntakeskukseen on noin 3 km. Alueeseen kuuluu Messilän kartanon ympäristö, Etelä-Suomen korkein mäki Tiirismaa, sekä Tiirismaan pohjoispuolinen alue Kutajärven rantaan ja Vesijärven Laasonpohjaan asti. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1 430 hehtaaria. Vesialueen pinta-ala on noin 300 hehtaaria.

Tarkoituksena on laatia alueelle Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleispiirteinen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa osoitetaan tarpeelliset aluevaraukset ja verkostot asemakaavoituksen ja muun jatkosuunnittelun ohjaamiseksi. Kaavalla on kaksi päätarkoitusta: turvata Messilä-Tiirismaan alueen erityiset luonnonarvot ja yleiset virkistysmahdollisuudet, sekä mahdollistaa Messilän keskuksen taloudellisesti kannattava ja toiminnallisesti järkevä kehittäminen ja jatkosuunnittelu.

Aloitusvaihe

Vireilletulo syksyllä 2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 26.11.-28.12.2009

Luonnosvaihe

Osayleiskaavaluonnos nähtävillä 11.11.-13.12.2010

Ehdotusvaihe

Osayleiskaavaehdotus nähtävillä 28.3.-30.4.2013

Nyt: Hyväksyminen

Tekninen lautakunta 15.10.2013

Kunnanhallitus 28.10.2013

Valtuusto hyväksyi 11.11.2013

Korkein hallinto-oikeus hylännyt valituksen 15.9.2016

 

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Lainvoimainen osayleiskaavan muutos

Kaavaselostus