Messilän ranta-alueen asemakaava

Asemakaavan numero 11-261

Suunnittelualue sijoittuu Messilän matkailukeskukseen. Kaavoitettava alue rajautuu etelässä Rantatiehen ja Jalkarannantiehen ja pohjoisessa Vesijärveen. Suunnittelualueella sijaitsee venesatama ja leirintäalue. Kaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 43 hehtaaria, josta maa-aluetta on n. 22 ha.

Asemakaavan laatimisella maanomistajan tavoitteena on, että Messilä kehittyy nykyisestä talvikeskuksesta ympärivuotiseksi kansainväliseksi matkailu- ja vapaa-ajankeskukseksi. Tavoitteena on tehdä Messilästä monipuoliset palvelut tarjoava loma- ja hyvinvointikeskus.

Nyt:Aloitusvaihe

Elinvoimavaliokunta 19.2.2019 § 12

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS pidetään nähtävillä 27.2.-29.3.2019.

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Luonnosvaihe

Ehdotusvaihe

Hyväksyminen