Metsänhoitotöistä tiedote Tiirismetsän alueella kesäkuussa 2021

Takaisin

Viitta Tiirismaan kierros

Hollolan kunnan omistamalla Tiirismetsä 1:108-tilalla on jo usean vuoden ajan kirjanpainajahyönteinen päässyt tuhoamaan järeää kuusimetsää. Tuhot ovat toistaiseksikeskittyneet kahdelle melko pienelle alueelle TV-maston länsipuolelle ja Villinpellon luoteispuolelle. Etenkin TV-maston viereisellä alueella tuho on jo mittava ja pystyynkuolleita puita on kymmenittäin. 

Asiaan havahduttiin toden teolla tänä keväänä Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen avustuksella ja kunta päätti teettää hakkuusuunnitelman, jotta kirjanpainajan leviäminen saataisiin pysäytetyksi. Vaarana on, että tuho jatkaa leviämistä länteen missä vanhaa kuusikkoa riittää vanhan Tiilijärven vedenottamon kautta aina vanhaan Tiirismaan laskettelukeskukseen saakka.  Toimenpiteillä pyritään myös estämään tuholaisen leviäminen luonnoltaan ja maisemiltaan arvokkaille luonnonsuojelualueille. 

Alue on yksi Hollolan ja Lahden seudun parhaista virkistyskäyttömetsistä, jossa ulkoilijoita liikkuu runsaasti ympärivuotisesti hyvin hoidetuilla reiteillä.  Kuusikot luovat ainutlaatuisen, vehreän, maisemallisesti ja tunnelmallisesti arvokkaan ympäristön alueella liikkuville. Kirjanpainajan tuhoamat, täysin pystyyn kuolleet ruskeat puut, eivät palvele tässä tarkoituksessa ja ne ovat myös kaatumisherkkinä turvallisuusuhka ulkoilijoille. Tästä on TV- maston viereisellä alueella jo lukuisia esimerkkejä. 

Taloudellista näkökulmaa ei myöskään voi unohtaa. Kirjanpainaja iskeytyy aina metsän järeimpiin puihin ja muuttaa jylhän kuusikon ja tukkipuuston arvon polttopuun tasolle. 

Hakkuusuunnitelmassa alueet on rajattu luontaisia kasvillisuusrajoja ja ulkoilureittejä myötäillen. Kuvioilla on runsaasti järeää koivua ja ne jätetään pystyyn pehmentämään maisemaa. Näin toimimalla pyritään säilyttämään maisema elävänä ja vehreänä, huomioidaan alueen virkistyskäyttö ja samalla pyritään pitämään kirjanpainajan aiheuttamat tuhot mahdollisimman pieninä.

 

Lisätietoja antaa:

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme 

Juhani Jaskari

0400-713600

juhani.jaskari@mhy.fi 

ja

elinvoimajohtaja

Heli Randell

heli.randell@hollola.fi

 

 

 

 

Julkaistu: 11.06.2021 09.51