Mihin Hollola tarvitsee strategiaa?

Mihin Hollola tarvitsee strategiaa?

 

Mihin kunta tarvitsee strategiaa kun suurinta osaa kunnan tehtävistä säädellään lailla? Ovatko strategiat ja visiot turhaa haihatusta?

Turhia ne ovatkin, jos katse on menneisyydessä tai enintään nykyhetkessä. Strategia tarkoittaa suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Siis täytyy olla päämäärä, jota tavoitella. Tuo päämäärä nähdään visiossa. Se on tila, jota tavoitellaan ja kyllä sen olisi syytä olla jotakin enemmän kuin nykyisen tilan säilyminen.  Melkoisen huono on sellainen tilanne, jossa kunta joutuu toteamaan, että kaikki mitä voidaan tavoitella on nykyistä kehnompaa.

Tavoite kunnalla voi olla niinkin yksinkertainen kuin, että kunta hoitaa mahdollisimman laadukkaat palvelut asukkailleen ja muille toimijoille mahdollisimman edullisesti. Tähän liittyviä strategisia valintoja ovat sitten ne tavat, joilla tuohon tavoitteeseen päästään. Ja kaikkein perustavanlaatuisin strateginen valinta on se, että kunta pyrkii tuohon tavoitteeseen itsenäisenä kuntana.  

Samoin  valinta on se, pyritäänkö palvelut tuottamaan itse, yhteistyössä muiden kuntien kanssa vai ostetaanko ne yksityisiltä toimijoilta. Painopistealueiden valinta niin toiminnassa kuin alueellisessa kehittämisessä strategian luomista puhtaimmillaan. Kaiken kunnan toiminnan tulisi pohjautua strategiaan. Ja jokaisen vaikuttajan, niin luottamushenkilön kuin virkamiehenkin, tulisi miettiä tekemiään päätöksiä strategian kautta. Ratkaisujen  tulee tukea suunnitelmaa tavoitteen saavuttamiseksi.

Strategian merkitys korostuu niukkuutta jaettaessa, koska harhailu tuhlaa resursseja, mutta hyvänäkin aikana tulisi runsaampia resursseja käyttää oikein tavoitteen saavuttamiseksi. Hyvänä aikana tavoitekin voi olla kunnianhimoisempi kuin niukkana aikana. Kun strategia vielä laaditaan kaikkien kunnan toimijoiden yhteistyönä, on siihen helppo sitoutua eikä kukaan pääse yksin määräämään kunnan suunnitelmaa tavoitteen saavuttamiseksi.

Siispä kunta, jolla ei ole strategiaa  kulkee epämääräiseen suuntaan vailla toivoa parempaan lopputulokseen pääsemisestä. Kaikki tiedämme, että jos puolustetaan kaikkea, ei oikeastaan puolusteta mitään. Strategian mukaan toimimalla kakku joko syödään tai säästetään tai tehdään jonkinlainen muu luova ratkaisu.

 

Pasi Pälsi

valtuuston 2. varapuheenjohtaja

kristillisdemokraatit

Julkaistu: 07.11.2017 11.50