Miksi kunnan kannattaa panostaa kuntalaisten hyvinvointiin?

Taustaksi

Kunnallisalan kehittämissäätiö kysyi viime syksynä uusilta kunnanvaltuutetuilta mikä on kunnan tärkein tehtävä. Uusista valtuutetuista 95 % vastasi, että kunnan tärkein tehtävä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tulos on viesti siitä, että kuntien halutaan jatkossa panostavan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen arkiympäristössä.

Kuntien tulevaisuuden ennaltaehkäisyroolin vaikuttaa merkittävästi käynnissä oleva maakunta- ja soteuudistus, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on nykyaikaistaa sosiaali- ja terveyspalvelut ja samalla niiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille.
Uudistuksen yhteydessä toteutetaan kuntien rahoituslainsäädäntöön muutoksia, joihin tulee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen onnistumiseen liittyviä rahoituksen kannustuselementtejä. Kannusteiden määräytymisperusteena ovat peruskoulutus, liikunta ja kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valtionosuuksia jaetaan kunnille sen mukaan miten hyvin kunta jatkossa onnistuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävässä.

Liikunta tärkeänä osana kunnan hyvinvointityötä

Liian vähäinen liikunta ja päihteiden (tupakka, alkoholi ja huumeet) käyttö aiheuttavat vuosittain yhteiskunnalle n. 8 mrd. euron haitat. Suomessa on yhteensä yli 36 000 liikuntapaikkaa ja niistä merkittävä osuus on kuntien omistuksessa. Jokainen kunta voi panostaa sekä olemassa olevien liikuntapaikkojen ylläpitoon sekä mahdollisuuksien mukaan uusien rakentamiseen. Näillä kuntien satsauksilla on myös merkittäviä kansanterveydellisiä vaikutuksia.

Liikuntaseurat ja järjestöt ovat tärkeä liikunnan järjestäjä yhdessä kunnan kanssa. Kunta voi vaikuttaa järjestöjen toimintaedellytyksiin monella eri tavalla, joita ovat muun muassa rahalliset avustukset, tasapuolinen ja sujuva vuorojenjakopolitiikka sekä edulliset tai maksuttomat liikuntapaikat. Naapurikunta Asikkala on hieno esimerkki pitkäjänteisistä panostuksista kuntalaisten liikunnan eteen ja työ palkittiin Suomen liikkuvin kunta palkinnolla Suomen Urheilugaalassa tammikuussa 2018. Onnea vielä Asikkala! Tästä on hyvä muiden kuntien ottaa mallia ja oppia.

Uudet kouluratkaisut ovat satsausta lasten ja nuorten tulevaisuuteen

Hollolan kunta on panostanut viimeisten vuosien aikana useilla kymmenillä miljoonilla euroilla uusiin kouluihin. Kuntaan on valmistunut muutamien vuosien aikana kolme uutta koulukeskusta (Salpakangas, Heinsuo ja Kalliola). Suurelle osalle hollolalaisista lapsista sekä myös henkilökunnalle voidaan taata jatkossa toimivat ja terveelliset tilat. Nämä uudet kouluratkaisut mahdollistavat lisäksi uuden opetussuunnitelman toimintakulttuurin viemisen osaksi koululaisten arkea. Nämä ovat olleet merkittäviä lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä päätöksiä Hollolan kunnalta. On ollut erityisen hienoa seurata, miten paljon Hollolan kunnan panostukset ovat herättäneet kiinnostusta jopa Suomen rajojen ulkopuolelta. Viimeisimmät vieraat viikolla 7 tulivat Venäjältä ja kävivät tutustumassa Kalliolan kouluun.

Osallisuuden vahvistaminen

Kuntalaissa (22§) mainitaan, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Tämä edellyttää, että kunta järjestää asukkailleen oikeanlaiset osallistumisen paikat ja kanavat, jotta jokainen asukas pääsee aidosti vaikuttamaan kunnan asioihin. Keinoja ja väyliä voivat olla esimerkiksi erilaiset asukasraadit tai kuntalaistilaisuudet, erilaiset kyselyt, vanhus- ja vammaisneuvostot, nuorisovaltuustot, järjestötoiminnan tukeminen ja lapsiparlamentit. Kunnan virkamiesten pitää osata valita aiheen mukaan oikeanlaiset vaikuttamisen keinot ja kohderyhmät. Avoimuus lisää luottamusta ja se on tärkeä keino osallisuuden vahvistamisessa.

Lopuksi

Pohdin viime vuoden ensimmäisessä blogissani hyvinvointityötä ja kunnan roolin muutosta. Blogissa käsiteltiin myös kuntalaisten odotuksia ja ajatuksia hyvinvointityöstä. Sieltä nousi esille toiveet lisä harrastusmahdollisuuksista kylille ja eri ikäryhmille sekä järjestöjen mukaan ottaminen kunnan toiminnan suunnitteluun sekä toteuttamiseen.

Tervetuloa!

Hyvinvointiterveisin,
Antti Anttonen
Hyvinvointikoordinaattori

 

Julkaistu: 05.03.2018 15.18