Mitä ajattelet kotikuntasi asioista?

Takaisin

Hollolan kunta on päässyt mukaan Kuntaliiton toteuttamaan kyselytutkimukseen. Kysely on parhaillaan käynnissä ja kyselyn saaneilta kuntalaisilta toivotaan aktiivisuutta. 

Kuntaliiton kyselyssä mukana 43 kuntaa

Kuntalaisten suhtautumista omaan kotikuntaan selvitetään Kuntaliiton toteuttamalla laajalla kyselyllä. Kysely on toimitettu viikolla 19 ja se on lähetetty kaikkiaan 30 500 täysi-ikäiselle kuntalaiselle eri puolella Suomea. Kuntakohtaiset otokset vaihtelevat 300:sta 2 000 henkilöön.

Kyselyssä kysytään vastaanottajan käsityksiä omasta asuinkunnastaan ja sen tavasta hoitaa asioita. Samalla selvitetään, mitä vastaajat ajattelevat kunnallisista palveluista ja miten he osallistuvat kuntansa päätöksentekoon.

Kysely tarjoaa kunnille tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa alkusyksyllä 2020.

Klikkaa lisätietoja Kuntaliiton kyselytutkimuksesta

Julkaistu: 14.05.2020 17.12