Mitä haluaisit kysyä kuntavaaliehdokkailta? kyselyn tulokset

Kategoria:
Takaisin

Hollolan kunta teki kyselyn HollolaNyt mobiilisovelluksella 23.2.-3.3.2017 kuntalaisilta Mitä haluaisit kysyä kuntavaaliehdokkailta.

Sinulla on ääni banneri

Määräaikaan mennessä ehdotuksia tuli yhteensä 15 kpl.

1. Miten turvataan palvelut ja kehitetään niitä eteenpäin Vesikansan puolella?
2. Konkreettisia toimenpiteitä millä lisätään työpaikkoja nuorille ja miten kannustetaan yrittäjyyttä
3. Sano yksi kunnan palvelu, jolle haluat antaa kiitoksen (toimii hyvin) ja yksi
palvelu, joka toimii huonosti (moitteita)
4. Mitä voisit tehdä Hollolan hyväksi?
5. Pitäisikö Hollolassa olla lukio?
6. Pitäisikö Hollolassa olla oma lukio
7. Vesikansan palvelut: Kuinka tärkeää on säilyttää terveyspalvelut/hammaslääkäri? Miten huomioidaan nuoriso 12-17-vuotiaat? Alueen liikuntapalveluiden kehittäminen?
8. Kannatatko kyläkoulujen lakkauttamista ja yhtenäiskoulua?
9. Kuinka ratkaistaan Hollolan vetovoimatekijät asuinkuntana tulevaisuudessa? Sotepalvelut on samat ympäristökuntien kanssa. Koulut keskitetään ja lapset
pakotetaan kyliltä keskustaan kouluun. Vero% kovempi kuin Lahdessa. Miksi
asua Hollolassa?
10. Mikä on mielestäsi maximiaika koululyytiläisen matkalle?
11. Mikä on näkemyksesi alakouluverkon kehittämisestä; yhtenäiskoulun
käyttöönoton jälkeen maakansan koulut ovat huonokuntoisia ja vajaakäyttöisiä?
12. Miten huomiodaan Hämeenkosken palveluiden säilyminen ja julkiset
kulkuyhteydet?
13. Onko syytä suosia paikallisia yrityksiä tehtäessä päätöksiä oman kunnan
alueella?
14. Kunnan teollisuuspolitiikan terävöittäminen ja yritysten kiinnostuksen
kohottaminen Hollola kohtaan. Miten? Tonttitarjonnan lisääminen
kuntakeskuksen ja palvelujen lähellä. Perusterveydenhuollon palvelujen
saatavuuden ja laadun parantaminen. Miten?
15. Miksi kunta tiedottaa asioista niin vähän? Eri puljuilla olisi vaikka kuinka
paljon kerrottavaa. Mitä esim rakennetaan siihen terveystien kulmaan? Koska
prisma valmistuu? Mistä näitä tietoja pitää kaivaa?

Kiitoksia kaiklle kyselyyn vastanneille.

Lisätietoja tarvittaessa antaa
Kaija Manninen
Hallintopäällikkö
044 780 1407

HollolaNyt on Hollolan kunnan uusi mobiilisovellus, jonka avulla hollolalaiset ja Hollolan kunta kehittävät yhteisiä asioita. HollolaNyt sovelluksen avulla pääset antamaan mielipiteesi Hollolan kunnan palveluista ja niiden parantamisesta. HollolaNytin kautta saat myös hyödyllisiä vinkkejä ja tietoa kunnan asioista.

Latausohjeet löytyvät alla olevasta linkistä:

http://www.hollola.fi/hollolanyt-sovellus

Julkaistu: 07.03.2017 11.33