Miten hyvinvoinnin edistämistyötä toteutetaan Hollolassa tällä hetkellä?


Hyvinvointi ja sen edistäminen

Hyvinvointia ei voida yksiselitteisesti määritellä vaan se on jokaisen yksilön kokemus omasta voinnista. Hyvinvointi koostuu useista eri tekijöistä sekä mitattavista että yksilökohtaisista tuntemuksista tai asioista, joita henkilö arvostaa. Hollolan kunta on lähtenyt mukaan kunta hyvinvoinnin edistäjänä – verkostoprojektiin, jonka tarkoituksena on tukea kunnan hyvinvoinnin edistämisen työtä, toimintakulttuurin muutosta sekä selkiyttää kunnan uudistuvaa hyvinvoinnin edistämisen tehtävää.

Verkostoprojektiin liittyen pidettiin Hollolan kunnan luottamushenkilöille sekä kunnan johtoryhmälle syyskuussa koulutustilaisuudet, joiden tavoitteena oli perehdyttää luottamushenkilöt ja kunnan johtavat viranhaltijat kunnan roolin kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Nykytilanne, mitä tällä hetkellä tehdään?

Hollolan kunta on tiedostanut tarpeen, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkossakin kunnan tärkeimpiä tehtäviä. Elinvoima, vetovoima, viihtyisä elin- ja asuinympäristö, tyytyväiset kuntalaiset ja toimivat peruspalvelut linkittyvät suoraan tähän tehtävään. Kunta on palkannut terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuualueelle hyvinvointikoordinaattorin, jonka yhtenä tärkeänä tehtävänä on tuottaa tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista päätöksenteon tueksi. Tätä työtä ohjaa vahvasti myös parasta aikaa tekeillä oleva uusi kuntastrategia, jonka valtuusto ensi vuoden alkupuolella hyväksyy.

Koulutustilaisuudessa kunnan johtoryhmän työskentelystä nousivat esille muun muassa viestinnän tehostaminen (kunta on palkannut oman tiedottajan), toimiva työllisyyspalveluyksikkö, joka tarjoaa matalan tason neuvontaa ennen lakisääteisiä palveluita), etsivä nuorisotyö, vapaa-aikapalveluiden loma-ajan toiminta lapsille ja nuorille, liikuntaneuvonta terveytensä kannalta liian vähän liikkuville sekä uusien koulujen ja lähiliikuntapaikkojen valmistuminen Hollolan kunnan alueelle.

Valtuutetut nostivat esille esimerkiksi osallisuuden parantumisen. Kunnassa on aktiivinen nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto. Muita nostoja olivat onnistuneet kaavoitusratkaisut, vastuullinen taloudenhoito, työllisyyden hoito ja velkaneuvonta, kirjaston yhteydessä toimiva kahvila, maksuttomat koulujen liikuntasalien vuorot alle 18-vuotiaille, terveet ja toimivat koulut, panostus kylien elävöittämiseksi ja aktiiviset yhdistykset. Erikseen haluttiin vielä nostaa hyvinvoinnin näkökulmasta uusiutunut Kuntakeskus sekä hyvä tonttitarjonta yrityksille ja omakotitalon rakentajille.

Miten hyvinvoinnin edistämistyötä voidaan tehdä paremmin?

Toisena tehtävänä oli pohtia miten hyvinvoinnin edistämistyötä voidaan tehdä paremmin. Johtoryhmän työskentelyssä nousivat esille kylien aktivoinnin kehittäminen nykyistä aktiivisempaan suuntaan, yhteisöllinen kirjasto kaikille kuntalaisille, yhteistyön parantaminen sote-toimijoiden kanssa ja ennen kaikkea roolien selkiyttäminen (kunta vs. tuleva maakunta). Näiden lisäksi esille nousivat tapahtumien kehittäminen ja uusien synnyttäminen, torialueen elävöittäminen, kunnan sisällä palvelualueiden (myös sote) välinen yhteinen näkemys sekä toiminta sen mukaisesti, lapsiparlamentti-toiminta käynnistymässä, varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmat päivitetty sekä yrittäjäyhteistyön kehittäminen.

Luottamushenkilöiden näkökulmasta esiin nousivat muun muassa kuntalaisten tarpeiden kuuleminen, resurssien, tilojen, välineiden ja sitä kautta toiminnan mahdollistaminen, säästöjen kohdentaminen ennaltaehkäisyyn joka osaltaan edistää kuntalaisten hyvinvointia. Esille nousi lisäksi omatoimisuuteen kannustaminen, sitoutuminen kunnan hyvinvointisuunnitelmaan ja sitä kautta tehdä hyvinvointia tukevia päätöksiä, jotka pohjautuvat olemassa olevaan tietoon.

Lopuksi

Jokainen meistä voi osaltaan vaikuttaa sekä omaan että läheisten hyvinvointiin. Liikunnalla on todettu olevan paljon hyviä terveyttä edistäviä vaikutuksia, joten tässä yksi helppo liikuntavinkki toteutettavaksi. Ensi viikko 43 on syyslomaviikko ja sen kunniaksi voit tehdä joko perheen tai kaverin kanssa tai vaikkapa yksin retken metsään. Metsä tarjoaa parhaimmillaan melkein huvipuiston puitteet, kuten entinen huippujääkiekkoilija Teemu Selänne asian videossa toteaa.

Hyvinvointiterveisin,

Antti Anttonen
Hyvinvointikoordinaattori

 

Julkaistu: 16.10.2017 14.39