Miten lisätään luonnon terveyshyötyjä hyvinvointiin tilaisuuden antia

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Hollolan kunta järjesti 4.9.2019 yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Tapio oy:n kanssa tilaisuuden luonnon terveyshyödyistä kuntalaisille. Tilaisuuden tavoitteena oli koota ideoita, joilla lisätään luonnon terveyshyötyjä kuntalaisten hyvinvointiin Hollolassa. Näkökulmina olivat kuntalaisten oma toiminta sekä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ja Hollolan kunnan toiminta.

Tilaisuuden ohjelma sisälsi muutaman asiantuntijan alustuksen, yhteistä pohdintaa oppimiskahvila-työpajan muodossa sekä keskustelua. 

Oppimiskahvila-työpajoissa käsiteltiin seuraavia teemoja ja niistä nousi esille seuraavanlaisia ideoita:

1. Miten voit saada lisää luonnon terveyshyötyjä?

 • Liikkumalla säännöllisesti luonnossa eri tavoin ja pidempiä aikoja
 • Ulkoilu ja luonto rauhoittavat
 • Metsäpoluilla ja opastetuilla reiteillä. Ei päätehakkuita
 • Osallistumalla paikallisyhdistyksen toimintaan
 • Hankkimalla kunnon varusteet ja kengät
 • Kunta voisi kartoittaa ja julkaista alueeltaan löytyvät luontokohteet ja polut nykyistä selkeämmin. Lisäksi karttaan tulisi merkitä polkujen/maastojen  helppo/vaikeakulkuisuus, sekä sopivuus maastopyöräilyyn
 • Keräämällä luonnosta marjoja
 • Sauvakävelylenkit, yhteisjumppa

2. Millaisia uusia luontoon tukeutuvia hyvinvointipalveluita Hollolan kunta voisi ottaa käyttöön (kuntalaisille)?

 • Viedä nykyisiä ja uusia liikuntaryhmiä luontoon
 • Rakentamalla uusia reittejä maastoon ja merkkaamalla nykyisiä reittejä paremmin maastoon (mobiilikartat reiteistä olisi myös hyvä kehityskohde)
 • Luontopäiväkoti
 • Perustamalla luonnonpuiston, esim.  Pesäkallion aluetta laajentamalla
 • Retket, elämyskokemukset, liikunta luontoon, leffaillat luonnossa, kokkauskursdit, viininmaistelut jne. Kaikki palvelut vaan lähimetsiin
 • Luontokohteiden ja reittien kartoitus ja julkaisu tietoineen jossain palvelussa (netti / mobiiliapit) jolloin niiden käyttöä ja löydettävyyttä helpotettaisiin kuntalaisten käyttöön. Yhteistyö koulujen kanssa hyödyntämisestä oppituntien yhteydessä.
 • Ohjattuja eri teemaisia luontokierroksia
 • Yhteistreenit erilaisissa luontoon liittyvissä lajeissa
 • Kerätään tieto Hollolan ympäristöstä sen nähtävyyksistä ja reiteistä yhteen paikkaan. Voisiko olla web-portaali tai vastaava 
 • Jos kunta lisäisi penkkejä Kuntakeskuksen alueelle, voisi istua välillä alas ja keskustella ihmisten kanssa
 • Kunnan tulisi laatia oma metsästrategia tai vastaava suunnitelma
 • Heinsuon Urheilukeskuksen yleisilmeen parantaminen, tällä hetkellä epäsiistissä kunnossa

3. Miten sosiaali- ja terveydenhuolto voisi hyödyntää luontoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä?

 • Ennaltaehkäisevässä hoidossa, kuntoutuksessa tai osana sitä sekä omana erillisenä hoitokeinona lääkkeiden sijaan
 • Hyvät metsät ja ulkoilualueet lähellä
 • Kuntoilua lisää luontoon. Retkiä, meditaatiota, metsäjoogaa, sieniä ja marjoja. Palkatkaa ympäristökasvattaja
 • Tästä ideoimaan https://yle.fi/uutiset/3-8157947
 • Tapahtumilla joissa opastetusti tutustutaan alueen luontokohteisiin yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Myös kertomalla luonnossa liikkumisen terveyshyödyistä, fyysisistä ja henkisistä
 • viemällä asiakkaat luontoon
 • Vanhuksille oma helppokulkuinen luontopolku, marjojen terveyshyötyjen korostaminen
 • Ohjattuja ulkoilukertoja
 • Vanhustentaloille kunnon pihat ja kasvimaat (kiertävä puutarhan hoitaja tai vastaava)
 • Esteettömiä reittejä hoitoyksiköiden läheisyyteen
 • Vanhusten ulkoiluttaminen, esim. yhdistyksien kanssa yhteistyössä
 • Ryhmämuotoista toimintaa metsässä ja luonnossa

Asiantuntijoiden esitykset:

Mitä tiedämme metsäluonnon terveysvaikutuksista? Metsäasiantuntija Airi Matila, Tapio Oy

Case´ Kintterön terveysmetsä, Kehittäjälääkäri Risto Kuronen, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Kyselyn tulokset: metsien merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, hyvinvointikoordinaattori Antti Anttonen, Hollolan kunta

Lisätietoja tarvittaessa,

Antti Anttonen

hyvinvointikoordinaattori

Hollolan kunta 

Julkaistu: 09.09.2019 14.32