Mittaustöitä ja maaperätutkimuksia: Purotie, Koivusillantie, Laihotie ja Heinätie

Kategoria:
Takaisin

Purotiellä, Koivusillantiellä, Laihotiellä ja Heinätiellä sekä niiden välisillä kevyen liikenteen väylillä tehdään mittaustöitä ja maaperätutkimuksia katujen peruskorjausten ja hulevesiverkoston suunnittelua varten.

Kartta Kartanon alue

Mittaukset ja tutkimukset eivät edellytä asukkailta toimenpiteitä. Katujen korkeusasemaa ja sijaintia ei ole tarkoitus suunnittelutyössä muuttaa. Kiinteistöillä on mahdollista halutessaan liittyä tulevaan hulevesiverkostoon.

Mittaukset

Mittaustöissä kartoitetaan katujen rakenteita, tonttien pihaliittymiä ja katualueen rajalla olevia aitoja sekä muita suunnittelun vaatimia rakenteita. Mittaustyöt eivät ulotu rajalla olevia aitoja ja muita em. rakenteita pidemmälle tontin puolelle.

Maaperätutkimukset

Maaperätutkimuksia tehdään pelkästään katualueella, eikä niitä tehdä tonttien rajoilla tai tonttien puolella. Maaperätutkimukset suoritetaan nykyaikaisilla tela-alustaisilla maaperätutkimusvaunuilla. Tutkimustyöstä voi aiheutua vähäistä tilapäistä melua ja liikenteellistä haittaa (ei aiheudu tärinää). Maaperätutkimuksia tehdään kaduilla noin 50 metrin välein ja yhden kohdan tutkimisen on arvioitu kestävän noin 2-3 tuntia.

Aikataulut

Mittaustyöt alkavat aikaisintaan viikolla 42 ja suunnitelmien on arvioitu valmistuvan kesään 2019 mennessä.

Kohteen rakentaminen alkaa aikaisintaan v. 2020. Rakentamisesta ja sen mahdollisesta vaiheistuksesta päätetään kunnan kunkin vuoden talousarvion laadinnan ja käsittelyn yhteydessä.

Yhteystiedot

Lisätietoja hankkeesta antavat suunnitelmaa laativasta WSP Finland Oy:stä projektipäällikkö Ari Jokihaara, p. 0400 335 502, ari.jokihaara@wsp.com sekä Hollolan kunnasta kuntatekniikan päällikkö Ari Rinkinen, p. 044 780 1453 ja vesihuoltopäällikkö Riikka Johansson, p. 044 780 1182, etunimi.sukunimi@hollola.fi.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa tilapäistä haittaa.

Julkaistu: 19.10.2018 10.10