Monipaikkainen työ – etua rekrytoinneissa

Takaisin

Hollolan kunnan asiantuntija- ja toimistotyössä ollaan luomassa vahvasti uutta työkulttuuria, joka haastaa myös esihenkilötyön. Tavoitteena on hyvinvoiva henkilöstö ja joustavampi työelämä, joka kantaa hedelmää myös rekrytoinneissa.
- Mahdollisuus monipaikkaiseen työhön lisää kunnan houkuttelevuutta työnantajana ja vastaa erityisesti asiantuntijatyön rekrytointihaasteisiin, kiteyttää henkilöstöpäällikkö Minna Hutko.

Hollolassa hybridityötä voivat tehdä kaikki, jotka työnsä luonteen puolesta voivat työskennellä etänä. Näitä työntekijöitä on noin 100. Viimeisen parin vuoden aikana etätyöskentelyä on harjoiteltu reippaasti ja ilman valmennuseväitä.

Valmennetaan esihenkilöitä

Hybridityö eli monipaikkainen työ haastaa esihenkilöt pohtimaan omaa johtamistaan, työntekijöiden kohtaamisia, empatian osoittamista verkossa, perustelemaan läsnätyötä toimistolla, valmistautumaan kokouksiin paremmin ja suunnittelemaan osallistamista etukäteen.

Hybridityö ravistelee monia esihenkilötyön totuttuja tapoja tuoreella ja terveellä tavalla. Jos kysyy kysymyksen, milloin keskustelit viimeksi tiimiläisesi kanssa, ei vastaus ole itsestään selvä, vaikka oltaisiin samalla toimistollakin. Sitä voi toisinaan olla ns. muka-läsnä. Hybridityössä kohtaamiset on suunniteltava tarkemmin.

Kevään esihenkilövalmennuksissa läsnäolosta puhuttiin paljon, samoin kuuntelemisesta. Toisen henkilön kuunteleminen on arvostuksen osoitus ja vahvistaa läsnäoloa, myös hybridiolosuhteissa.

Esihenkilöille on ollut tarjolla lisäksi yksilövalmennuta, jonka tavoitteena on esihenkilön henkilökohtainen kehittyminen työssään. Tämä on koettu hyväksi tavaksi oman työnsä jäsentämiseen ja johtamistyylinsä kehittämiseen.

Vuorovaikutus ja monipaikkaisena
tiiminä työskentely

Nyt kaikkien kokemusten jälkeen on hyvä kerätä hedelmiä ja sopia hyvistä käytännöistä. Asiantuntijatiimit sopivat keskenään omista työ- ja tavoitelähtöisistä pelisäännöistään. Organisaatiotasoisilla pelisäännöillä ei ensihätään rajoiteta tätä suunnittelua. Tiimeillä on tukenaan sparrausmahdollisuus sekä koko ryhmälle järjestettävät valmennukset.

Valmennukset kohdistuvat vuorovaikutukseen ja itsensä johtamiseen. Valmennuksissa on keskusteltu mm. tunneilmastosta ja psykologisesta turvallisuudesta. Työyhteisössä on lupa ilmaista tunteita. Se ei kuitenkaan poista velvollisuutta hyvästä käyttäytymisestä.

Hybridityössä on mahdollista olla sosiaalinen ja vaalia yhteisöllisyyttä aivan kuten läsnätyössäkin. Toteutustapa on kuitenkin mietittävä uudestaan, luotava uudet toimintatavat ja opeteltava tarvittavien työvälineiden käyttöä.  Opettelemme yhdessä sitä, miten osoitamme välittämistä ja empatiaa myös etänä.

Tuotokset ja kokemukset

Viimeisen vajaan vuoden aikana on tullut todeksi se, että muutos vaatii aikaa ja ylimmän johdon sitoutuminen muutokseen on avainasemassa kulttuurimuutoksen edistymiselle. Palvelualueiden ja tiimien erilaiset lähtökohdat vaativat joissain kohdin enemmän työtä, jotta joustamisen ajattelua saadaan vietyä yhteiseen suuntaan.

Ilahduttavasti myönteinen kulttuurimuutos näkyy jo siinä, mistä hybridityöhön liittyvästä ja miten keskustellaan nyt puolen vuoden jälkeen. Asiat, jotka nousevat pöydälle, ovat muuttuneet, samoin se, millä tavoin, millä sävyllä keskustellaan. Keskustelukulttuuri on muuttunut avoimemmaksi.

Tietoinen läsnäolon ja välittämisen kulttuuri hybridityössä on kehittynyt. Tulee useammin kysyttyä toisen kuulumisia ja voimisia. Kameroiden käyttö etäpalavereissa on lisääntynyt huikeasti. Sillä on merkitystä, että näkee toisen kasvot. On ääneen sanottuja odotuksia tapaamisiin valmistautumisesta. Tapaamisten sisältö ja fasilitointi suunnitellaan etukäteen myös vuorovaikutuksen näkökulmasta.

- Ymmärrys siitä, että työn tekemisen joustavuus ja tiimikohtainen räätälöinti lisäävät merkittävästi hyvinvointia, on lisääntynyt, toteaa henkilöstöpäällikkö Minna Hutko.

Hybridityöllä hyvinvointia -hanke on KEVAn Työelämän kehittämisrahaa saanut hanke, jossa esihenkilö-, asiantuntija- ja toimistotyötä yhdessä uudelleenmuotoillaan vastaamaan tämän päivän haasteisiin ja odotuksiin. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun ja koskettaa Hollolan kunnassa noin 100 henkilöä, joiden työ luonteensa puolesta sopii tehtäväksi monipaikkaisesti.

Lisätietoja: Minna Hutko, henkilöstöpäällikkö, minna.hutko@hollola.fi

Lue Hollolan Sanomista mitä kirjaamossa työskentelevä Iina Tuukkala (<- klikkaa linkkiä) on mieltä hybridityömallista. 

#hybridityö #kehittämisraha


Hybridityömalli mahdollistaa työn tekemisen vaikka luonnon helmassa. 

Julkaistu: 22.06.2022 08.21