Monta luontoa, monta harrastusta

Takaisin

Hollolan kunta on saanut myönteisen rahoituspäätöksen opetus- ja kulttuuriministeriön harrastamisen Suomen mallin pilottiin keväälle 2021. Harrastamisen Suomen mallissa pyritään mahdollistamaan maksuton harrastusmahdollisuus kaikille Suomen lapsille. Hollolassa hanketta pilotoidaan kaikissa kouluissa. Monta luontoa, monta harrastusta – pilottia koordinoi vapaa-aikapalvelut. Hankkeen toteuttamiseen on saatu alustavasti mukaan lähes kaksikymmentä alueella toimivaa, seuraa ja yhteisöä.  

Harrastamisen mahdollisuuksia lähdetään hankkeen piirissä laajentamaan kahdelta kantilta: Ensinnäkin maantieteellistä epätasa-arvoa lähdetään ratkomaan järjestämällä toimintaa kaikissa Hollolan kouluissa. Jokaisella koululla pyritään järjestämään vähintään viisi erilaista kerho- tai toimintakokonaisuutta ja ryhmämääriä muokataan koulujen oppilasmäärien mukaan. Osana hankkeen rahoitushakua koululaiset osallistuivat kyselyyn, jossa koulukohtaisesti kartoitettiin, minkälaiset harrastuksen lapsia- ja nuoria kiinnostavat.

Toisena tulokulmana pilotissa on ns. etsivä harrastustyö. Koululaisille teetetyn kyselyn perusteella n. 17 prosenttia hollolalaisista lapsista ei harrasta mitään. Nuorisopalvelut lähtevät yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden ja koulutuskeskus Salpauksen kanssa tuottamaan projekteja, joiden kautta saataisiin tavoitettua juuri tämä harrastamattomien lasten ryhmä.

”On upeaa, että Hollola sai heti rahoituksen tähän tärkeääkin tärkeämpään projektiin. Lähdimme tietoisesti jo pilottivaiheessa suunnittelemaan mallia niin, että kokeilemme sitä kaikilla kouluilla. Tästä kertyvät kokemukset auttavat sitten jatkossa huomattavasti hakuprosessia, kun saamme toiminnan vakiinnutettua.” – toteaa vapaa-aikapäällikkö Lassi Puodinketo.

Yhteyshenkilöt 

Nea Uusisalo, kulttuurituottaja ja hankekoordinaattori

p. 040 557 4402

nea.uusisalo(at)hollola.fi

 

Lassi Puodinketo, Vapaa-aikapäällikkö

p. 044 7801310

lassi.puodinketo(at)hollola.fi

Julkaistu: 23.12.2020 10.19