Muistathan juoksuttaa juomavetesi

Takaisin

Kiinteistön omissa vesikalusteissa seissyttä tai lämmintä vettä ei tule koskaan käyttää juoma- tai ruokavetenä.

Hollolan vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen tutkitusti laadukasta, vain kevyesti pohjavedestä käsiteltyä talousvettä. Myös oman yksityiskaivon pohjavesi voi lähtökohtaisesti olla hyvää. Kiinteistön omissa vesikalusteissa pitkään seisoessaan veden laatu kuitenkin heikkenee ja voi aiheuttaa jopa terveyshaittaa. Tämän vuoksi vettä tulee juoksuttaa niin kauan, että vesi tuntuu selkeästi kylmältä aina, kun käytät hanavettä juomavetenä tai ruoanlaittoon. Tämä kannattaa muistaa erityisesti aamuisin, työpäivän päätteeksi kotiin palatessa tai vaikkapa lomalta kotiutuessa. Kiinteistön omistaja ja haltija vastaa siitä, että veden hyvä laatu säilyy myös kiinteistön vesijärjestelmässä.

Lämmitysjärjestelmässä tai pitkään vesijohdoissa seisoessaan lämmennyt talousvesi luo otolliset olosuhteet bakteerien kasvulle, mikä voi aiheuttaa terveysriskin. Tunnetuimpia taudinaiheuttajia vesijärjestelmissä ovat legionellabakteerit. Lämpimän käyttöveden tulisi olla riittävän kuumaa, 55-60 °C koko rakennuksen vesijärjestelmässä, jotta bakteerit eivät pääse lisääntymään.

Kiinteistöjen vesijohdoista ja vesihanoista voi liueta veteen nikkeliä, lyijyä ja kuparia, jos vesi on seissyt kiinteistön putkistossa tuntikausia tai käytössä on alle vuoden ikäiset vesikalusteet. Veden riittävä juoksuttaminen poistaa haitalliset metallipitoisuudet. 

Kiinteistöt vastaavat omista talousvesikaivoistaan sekä tonttinsa sisäpuolisten vesijohtojen ja rakennuksen vesikalusteiden toimivuudesta omalla kustannuksellaan. Erityisesti 40-50 vuotta vanhat ja huonokuntoiset vesijohdot voivat olla riski.

Terveydensuojeluviranomainen suosittelee, että yksityiskaivojen kunto ja rakenteet tarkastetaan kahdesti vuodessa. Kiinteistöjen tulisi tutkituttaa yksityiskaivonsa juomaveden hygieeninen laatu kolmen vuoden välein ja kemialliset ominaisuudet (esim. rauta, mangaani, kloridi, nitraatti, fluoridi) 5-10 vuoden välein tilanteesta ja olosuhteista riippuen. Porakaivoista on lisäksi suositeltavaa tutkia radon ja uraani.

Hollolan vesihuoltolaitoksen käyttämä pohjavesi on sellaisenaan juotavaksi kelpaavaa. Vettä kuitenkin desinfioidaan sen mikrobiologisen turvallisuuden varmistamiseksi kemikaaleilla ja UV-laitteilla. Lisäksi veden pH-arvoa säädetään putkistojen syöpymisen estämiseksi. Veden laatua valvotaan monipuolisesti ottamalla näytteitä pohjavedestä, vedenottamoilta, vesijohtoverkostosta ja kiinteistöjen hanoista tiiviissä yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

Pulloveteen ei tarvitse turvautua kuin harvoin. Yleisesti ottaen suomalainen raikas hanavesi on laadukkaampaa ja sen käyttö huomattavasti ympäristöystävällisempää ja edullisempaa kuin pullovesi. Kannattaa hankkia kunnollinen täytettävä vesipullo ja ottaa siihen raikasta kylmäksi juoksutettua hanavettä.

Lisätietoja:

hollola.fi/vesihuolto 

hollola.fi/hollolan-vesihuoltolaitos

thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/legionellabakteerit-vesijarjestelmissa

vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/varmista-kayttamatta-olleiden-rakennusten-hanaveden-laatu-juoksuttamalla-vetta

aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29293

phhyky.fi/fi/terveyspalvelut/terveydensuojelu-ja-elintarvikevalvonta/talousvesi

vesi.fi/vesitietokategoria/juomavesi

lahtiaqua.fi/meidan-vetemme/veden-laatu

thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/kaivovesi

Julkaistu: 23.09.2021 11.20