Mukavinta päiväkodissa on leikkiminen legoilla

Kategoria:
Takaisin

”Mukavinta päiväkodissa on leikkiminen legoilla”, toteaa viisivuotias poika Hämeenkosken päiväkodilla.
Vanhemman mielipide siitä, mikä on tärkeää lapsen hyvässä päivässä, on että lapsi saa leikkiä kaverin kanssa.

Legoleikit

Päivänpaisteen päiväkodissa leikkiminen on tärkeä osa päivää.  Leikille varaamme tarpeeksi aikaa ja tuemme kaverisuhteita. Otamme huomioon lasten aloitteet ja toiveet sekä huolehdimme leikin jatkumosta. Tänä syksynä erilaiset rakenteluleikit ja ”ravintolaleikit” ovat olleet suuressa suosiossa.

”Leikki on lapselle tapa olla, elää ja hahmottaa maailmaa. Rohkaisemme lapsia vuorovaikutukseen ja yhdessä toimimiseen sekä tuemme ystävyyssuhteisen syntymistä. Leikin havainnointi ja dokumentointi lisää ymmärrystämme lasten ajattelusta. Lasten toiveet, leikkialoitteet ja kiinnostuksen kohteet ovat suunnittelun ja toimintamme lähtökohtia.

Rakennamme turvallisen ja muuntuvan leikki- ja oppimisympäristön yhdessä lasten kanssa. Lapsilla on leikki- ja työskentelyrauha ja aikaa leikkiin. Leikki saa kuulua ja näkyä. Olemme mukana lasten leikeissä ja tarvittaessa ohjaamme ja rikastutamme leikkiä.

Arvostamme lasten kulttuuria, leikkiperinnettä ja ymmärrämme ajan ilmiöiden heijastuvan lasten leikkeihin. Arjen valinnoilla ja toimilla osoitamme vastuullista suhtautumista ympäristöön ja huomioimme kestävän elämäntavan. Huolehdimme oppimisympäristöstä ja välineistä yhdessä lasten kanssa.”  (Hollolan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma)

Julkaistu: 08.01.2018 10.30