Museopalvelut

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään.

Museon yhteiskunnallisena tehtävänä on säilyttää, esittää ja opettaa kulttuurihistoriasta ja lisätä yksilön historiatietoisuutta sekä vahvistaa yksilön alueellista identiteettiä ja ymmärrystä kulttuuriperinnöstä. Museot huolehtivat kulttuuri- ja luonnonperinnön tallentamisesta ja säilyttämisestä tuleville sukupolville. Samoin museot jakavat näyttelyillä ja julkaisuilla tietoa yleisölle sekä harjoittavat tutkimusta ja opetusta. Museot ovat avoimia kaikille ja ne tarjoavat tietoa kaikenikäisille.

Hollolan kunta ylläpitää Hämeenkosken kotiseutumuseota, johon kuuluu 1800-luvun viljamakasiini sekä samalta aikakaudelta peräisin oleva Hämäläinen talo. Museo on auki kesäisin ja sinne otetaan vastaan myös ryhmävarauksia.

Hollolan Kotiseutuyhdistys ylläpitää kotiseutumuseota Hollolan kirkolla, johon kuuluu esinemuseo ja Päijät-Hämeen laajin talousmuseoalue sekä Vanhaa kunnantupaa.