Myönnetyt rakennusvalvonnan luvat 7.-8.6.2018

Kategoria:
Takaisin

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 14.6.2018

 
098-2018-89

07.06.2018
283-409-1-28

Uusi rakennus

Autotalli-katos
Kaunkorventie 309 16800 HÄMEENKOSKI

 
098-2018-75

07.06.2018
98-455-24-41

Sisäisiä ja julkisivumuutoksia

Uudet uloskäynnit 2 kpl, rakennuksen julkisivumuutoksia, terassin laajentaminen. School bussin sijoitus pihaan (lisä asiakaspaikat)
Erämiehentie 1 15870 HOLLOLA

 
098-2018-122

08.06.2018
98-411-6-179

Käyttötarkoituksen, sisäisiä ja julkisivumuutoksia

Kalliolan koulun C-osan terveydenhoitotilojen muutokset, palo-osastointirajan muutos
Rajaharjuntie 23 15270 KUKKILA

 
 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 11.6.2018 – 28.6.2018 väliseksi ajaksi.