Myydään Pyhäniemen entinen vanhainkotikiinteistö

Takaisin

Hollolan kunta myy entisen Pyhäniemen vanhainkotikiinteistön (Pyhäniemi, Ehtootie) ja vuokraa noin 2,55 ha:n suuruisen määräalan 30 vuoden maanvuokrasopimuksella.

Kaikki vuokrattavalla määräalalla olevat rakennukset myydään 250 000 euron kauppahinnalla ja samanaikaisesti allekirjoitettavan maanvuokrasopimuksen perusvuokra on 10 000 euroa vuodessa (indeksiin sidottu).

Päärakennus tiili + teräsbetoni, noin 4160 brm2 (vuokrattavaa huonealaa 2991 m2 + keittiötilat 163 m2) on rakennettu 1954 ja peruskorjattu 1982, 1995, sekä A ja B osa 2010. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi tallirakennus 104 brm2, jätekatokset yhteensä 44 brm2, lämpölaitos hakesiiloineen 94 brm2 ja varavoimarakennus 35 brm2. Rakennukset ovat erittäin siistissä kunnossa.

Lämpö päärakennukseen tuotetaan kauppaan kuuluvalla Biolämpölaitoksella ja tarvittaessa päärakennuksessa olevilla varaöljykattiloilla. Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto (lämmöntalteenotto) ja rakennus on kokonaisuudessaan sprinklattu. Tarkempia tietoja rakennuksista (esim. myytävän päärakennuksen perustiedot, tilaluettelo ja pohjapiirustukset) saatavilla.

  • Tarkemmat tiedustelut: Hollolan Tilapalvelu Oy, Reijo Reponen, reijo.reponen@hollola.fi, 0503834480.

Alueella on voimassa strateginen yleiskaava. Alue on kunnan kaavoitusohjelmassa ja kunnalla on valmius laatia alueelle asemakaava. Kaavan saatua lainvoiman kunnalla on valmius myydä asemakaavalla muodostuva tontti (8 €/m2).

Rakennusvalvonnan alustavan selvityksen mukaan rakennus voisi soveltua nykyisen luvan mukaisen vanhainkotitoiminnan lisäksi esimerkiksi muuhun hoitolaitostyyppiseen toimintaan, majoitustoimintaan, asuntolatoimintaan ja erityisryhmien palveluasumiseen. Käyttötarkoitusmuutos- ja -lupa-asiat ratkaistaan kuitenkin rakennusvalvonnassa hakemusaineiston perusteella kokonaisuutena.

Katso lisää Liike.info-Toimitilapörssin sivuilta

Julkaistu: 15.05.2020 09.50