Naapurin kuuleminen

Naapureita tulee pääsääntöisesti kuulla rakennusta rakennettaessa tai laajennettaessa.

Naapurilla tarkoitetaan viereisen ja/tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa.

Omakoti- ja lomarakennuksen ja niitä vaikutukseltaan vastaavan tai laajemman hankkeen rakennuslupahakemuksesta tulee ilmoittaa rakennuspaikan naapureille. Ilmoitus ja kuuleminen ovat tarpeen hankkeen laajuudesta riippumatta, jos poiketaan säännöksistä.
Hakija voi suorittaa ilmoittamisen ja kuulemisen lupahakemuksella tai erillisellä kuulemislomakkeella.

Kun kunta kuulee/ilmoittaa naapurille hakijan toimesta, on vastaanottajalla huomautuksen tekoaikaa vähintään seitsemän (7) päivää. Mahdollinen huomautus toimitetaan rakennusvalvontaan. Toimenpiteestä veloitetaan voimassaolevan taksan mukainen maksu.

Uudenmaan ELY –keskuksen ohje naapurin kuulemislausunnoista.