Nähtävillä olevat suunnitelmat

Nähtävillä olevista katu- ja liikennesuunnitelmista ilmoitetaan sähköisellä ilmoitustaululla, jossa voi myös tutustua nähtäville asetettavaan materiaaliin. Sähköiselle ilmoitustaululle pääset sivun oikeassa reunassa olevasta linkistä.

 

Katusuunnitelmaan vaikuttaminen:

Tekninen lautakunta asettaa katusuunnitelmaehdotuksen yleisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi (MRL § 43).  Nähtävilläolosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa sekä katualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille  tai haltijoille kirjeitse. Kuntalaisilla on mahdollisuus tehdä muistutus katusuunnitelmasta nähtävilläoloaikana.