Nähtävillä olevat suunnitelmat

Nähtävillä olevista katu- ja liikennesuunnitelmista julkaistaan kunnan ilmoitukset -sivulla, jossa voi myös tutustua nähtäville asetettavaan materiaaliin. Kunnan ilmoitukset -sivulle pääset sivun oikeassa reunassa olevasta linkistä.

 

Katusuunnitelmaan vaikuttaminen:

Elinvoimavaliokunta asettaa katusuunnitelmaehdotuksen yleisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi (MRL § 43).  Nähtävilläolosta ilmoitetaan Hollolan Sanomissa sekä katualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille  tai haltijoille kirjeitse. Kuntalaisilla on mahdollisuus tehdä muistutus katusuunnitelmasta nähtävilläoloaikana.