Näkökulmia kierrätyspuistoa koskevaan keskusteluun

Potentiaalista sijaintia selvitettiin viime vuoden lopulla. Selvityksen tulokset ovat Päijät-Hämeen maakuntaliiton sivuilta.

Hollolan kunnan johto: kierrätyspuistosta ei tehdä päätöksiä ainakaan kahteen vuoteen
Kierrätyspuisto on puhututtanut kuntalaisia runsaasti viime viikkoina. Keskustelu on tärkeää ja jopa suotavaa, mutta keskustelun temmellyksessä on monia olennaisia asioita jäänyt varjoon. Erityisesti se, ettei päätöksiä asiasta olla tekemässä ainakaan kahteen vuoteen.

Vuoden loppuun asti maakunnallisesti välttämättömäksi osoittautuneen kierrätyspuiston esiselvitysvaihe on ollut Päijät-Hämeen maakuntaliiton vetovastuulla. Selvitys valmistui joulukuussa 2017. Selvitys on ollut yleisselvitys potentiaalisista sijoituspaikoista. Esiselvityksen yhteydessä maakuntaliitto on järjestänyt kaksi kuulemistilaisuutta, joista toinen oli Hollolassa. Ennen tilaisuutta tehtiin kysely, johon vastasi 800 kuntalaista maakunnasta.

Kunnan intressit kierrätyspuistoon liittyvät kiertotalouden ilmaston muutosta hillitseviin vaikutuksiin ja kiertotalouden merkittäviin työllisyys- ja yritysten kasvuvaikutuksiin. Alustavan arvion mukaan kierrätyspuisto toisi töitä noin 80 henkilölle ja kunnan tulovaikutukset olisivat merkittävät. Kasvava tulopuoli on keskeisin keino turvata kuntalaisten palveluja etenkin tilanteessa, missä tulopohjasta yli puolet leikkaantuu pois maakuntauudistuksen yhteydessä. 

Näiden tekijöiden vuoksi Hollolan vastaus esiselvityksen osalta on ollut kyllä. Esiselvityksen pohjalta kunta ei tule kuitenkaan tekemään mitään sijoittumispäätöstä. Valtuustoseminaarissa 22.1.2018, missä asia on ensimmäisen kerran esiteltävänä yhtenä aiheista, ei siis tehdä päätöstä kierrätyspuiston sijoittumisesta Hollolaan. Päätös puolesta tai vastaan vaatii merkittävästi syvällisempää tietoa, mitä tässä vaiheessa kenelläkään ei ole.

Kierrätyspuiston perustaminen on monivaiheinen ja erittäin pitkäkestoinen prosessi, missä ensimmäinen varsinainen selvitysvaihe kestää noin kaksi vuotta. Siinä tutkitaan ja punnitaan moneen kertaan erilaiset mahdolliset ympäristövaikutukset, mitkä hajun, melun ja pölyn lisäksi ulottuvat mm. luontoon ja pohjavesiin. Lisäksi on tiedettävä lukuisia asioita kuten se, mitä ja minkälaista materiaalia tuodaan, miten paljon ja kuinka kauan; niihin sisältyvät riskit sekä uuden teknologian todelliset mahdollisuudet haittojen poistoon. Tärkeää on lisäksi tietää, kuinka aidosti kunta voi ohjata toimintaa kaavoituksen ja lupien kautta.

Näilläkään tiedoilla ei ole merkitystä, mikäli tarvittavaa maa-aluetta ei ole myynnissä: molemmat Hollolassa esiselvitetyt kohteet ovat yksityisessä omistuksessa tällä hetkellä. 

Mahdollisten lisäselvittelyjen jälkeen kokonaisuuden ja olennaisten tietojen hahmottuessa, kunta järjestää erilaisia kuulemistilaisuuksia vuoropuhelun lisäämiseksi.

Selvää kuitenkin jo tässä vaiheessa on, että mikäli toiminnasta aiheutuu ongelmia, joita ei voida rajata tai yhteen sovittaa muun muassa asumisen kanssa, vastaus on selkeä ”ei” joko koko toiminnalle tai näitä ongelmia aiheuttaville toiminnoille.

Hollolassa 9.tammikuuta 2018

Kristiina Hämäläinen                                                           Päivi Rahkonen
kunnanhallituksen puheenjohtaja                                         kunnanjohtaja

 

Hanketiedot löytyvät Päijät-Hämeen liiton sivuilta:


Uutinen julkaistu Hollolan nettisiviulla: 09.01.2018 14.10

Yhteystiedot:

Heli Randell
elinvoimajohtaja
044 780 1441