Nopeusnäytöt hillitsevät raskasta kaasujalkaa

TakaisinNopeusnäyttötaulut alentavat tutkitusti ajonopeuksia ja lisäävät siten liikenteen turvallisuutta. Nopeusnäyttöjä käytetään muun muassa koulujen läheisyydessä ja muissa kohdissa, joissa kuljettajan on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota omaan ajonopeuteensa ja havainnoida liikennettä tarkasti esimerkiksi alueella liikkuvien jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden vuoksi. Tarvittaessa poliisia voidaan pyytää suorittamaan nopeusvalvontaa paikoissa, joissa näyttöjen tulosten perusteella esiintyy paljon ylinopeuksia.

Nopeusnäytöt näyttävät kuljettajalle tämän ajonopeuden ja antavat siten välittömän palautteen kuljettajan toiminnasta. Rajoituksen mukainen ajonopeus näkyy näytöllä vihreällä lukemalla ja joissain tapauksissa myös hymynaaman kera, kun taas ylinopeutta korostetaan punaisella lukemalla. Nämä viestivät kuljettajan ajonopeudesta paitsi hänelle itselleen myös muille tienkäyttäjille.

Hollolassa ajonopeuksia mitattiin useassa kohteessa

Kesäkaudella 2019 Hollolassa oli ELY-keskuksen siirrettävä nopeusnäyttötaulu yli 10 kohteessa maantieverkolla. Nopeuksia mitattiin muun muassa Paimelan, Hämeenkosken, Herralan, Nostavan ja Hälvälän koulujen läheisyydessä. Monissa kohteissa nopeusrajoitusta noudatettiin pääosin hyvin, mutta parannettavaakin oli.

Herralassa nopeusnäyttö oli syyskuussa Herralantiellä pohjoisen suunnasta ajettaessa ja Hahmajärventiellä etelän suunnasta Herralaan tultaessa. Nopeusrajoitus on kummassakin 40 km/h. Tulosten mukaan Hahmajärventiellä nopeusnäytön ohittaneista autoista 25 % ajoi ylinopeutta 10 km/h tai enemmän. Herralantiellä näyttö oli sijoitettu taajamaportin eteläpuolelle, jossa nopeusrajoitus on vaihtunut arvosta 50 km/h arvoon 40 km/h. Peräti 55 %:lla näytön ohittaneista oli ajonopeus yli 50 km/h. Mittauskohdassa 28 % ylitti nopeusrajoituksen reippaasti: ylinopeutta oli 20 km/h tai enemmän. Nopeusnäyttö tallentaa ajonopeuden auton tullessa näytön mittausalueelle ja poistuessa siltä. Mittaustulosten perusteella ajonopeuksien arvioitiin alentuneen keskimäärin noin 8 km/h molemmissa Herralan kohteissa.

Hollolan kirkonkylässä nopeusnäyttö oli heinä-elokuussa Rantatiellä kahdessa kohdassa, joissa nopeusrajoitus on 40 km/h. Pyhäniemen suunnasta tultaessa näyttö oli taajamaportin jälkeen ennen Särkäntien liittymää. Tulosten mukaan joka kolmas näytön ohittaneista autoilijoista ajoi ylinopeutta 10 km/h tai enemmän. Joka kymmenes ajoi ylinopeutta 20 km/h tai enemmän. Vastakkaisen suunnan ajonopeudet mitattiin taajamaportin jälkeen ennen Parinpellontien liittymää. Tulosten mukaan 13 % näytön ohittaneista ajoi ylinopeutta 10 km/h tai enemmän.

Hämeenkoskella Huhdintiellä koulun läheisyydessä olleet näytöt mittasivat pääosin maltillisia ajonopeuksia. Sen sijaan Asikkalantiellä mitattiin ylinopeuksia nopeusrajoituksen vaihtumiskohdan tuntumassa Koskiharjuntien liittymän jälkeen Hämeenkoskelle päin ajettaessa. Nopeusrajoitus vaihtuu arvosta 50 km/h arvoon 40 km/h. Näytön kohdalla ajonopeus oli yli 50 km/h lähes joka kolmannella autolla. Joka kymmenes ajoi nopeudella 60 km/h tai enemmän. Ajonopeudet olivat korkeita myös Keskustiellä, jossa nopeusnäyttö oli taajamaportin läheisyydessä saavuttaessa Hämeenkoskelle Lahden suunnasta. Nopeusrajoitus on kohdassa 50 km/h, mutta viidesosa autoilijoista ajoi ylinopeutta 10 km/h tai enemmän. 70 km/h tai enemmän ajoi 6 % näytön ohittaneista.

Julkaistu: 30.04.2020 09.10