Norolanpelto, asemakaavan muutos

Kaavan numero 098 23-275

Alue sijoittuu Kukkilaan, Lahden kaupungin rajalle, Toisenmäentien ja Karjusaarenkadun risteysalueen ympäristöön. Alueeseen sisältyy vesialue, joka on luonnonsuojelualuetta. Alueella on omakotiasutusta sekä hoitamatonta peltoa, jonka taustalla maasto nousee jyrkästi kallioiselle mäenlaelle. Suunnittelualueen koko on noin 45 ha.

Tavoitteena on asemakaavoittaa maa- ja metsätalouskäytössä olevalle alueelle pientaloasutusta Karjusaarenkadun ja Toisenmäentien idänpuoleiselle alueelle. Itä-länsisuuntainen viheryhteys säilytetään.

Nyt: Vireilletulovaihe

Asemakaavan muutoksesta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 8.12.2022 – 16.1.2023 Hollolan kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Kunnan ilmoitukset.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja hankkeesta antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.

7.12.2022

Asiakirjat (pdf):

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Luonnosvaihe

Ehdotusvaihe

Hyväksyminen