Nostavan katuyhteyden asemakaava on tullut vireille

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS nähtävillä 1.2.-2.3.2018

Kaavoitettava alue sijaitsee VT 12 eteläisen kehätien Nostavan eritasoliittymän eteläpuolella ja Nostavan logistiikkakeskuksen välillä. Suunnittelualue on metsää tai paljaaksi hakattua metsää ja kaava-alueen pinta-ala on noin 2,5 hehtaaria.

Asemakaavasta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 1.2.– 2.3.2018 Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla: www.hollola.fi > Sähköinen ilmoitustaulu. Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.
Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.

31.1.2018
Elinvoimavaliokunta

Nähtävillä olevat asiakirjat kaavan sivuilla. Linkki tästä.

Julkaistu: 30.01.2018 22.05