Nostavan katuyhteyden asemakaavaehdotus nähtävillä

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

Kaavoitettava alue sijaitsee VT 12 eteläisen kehätien Nostavan eritasoliittymän eteläpuolella ja Nostavan logistiikkakeskuksen välillä. Suunnittelualue on metsää tai taimikkoa ja kaava-alueen pinta-ala on noin 8,1 hehtaaria.

Asemakaavaehdotus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 7.2.-8.3.2019 Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Sähköinen ilmoitustaulu.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus asemakaavaehdotuksesta nähtävänäoloaikana osoitteella:
Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.

6.2.2019
Elinvoimavaliokunta

Kaava-asiakirjat. Katso kohta ehdotusvaihe.

Julkaistu: 06.02.2019 02.24