Nostavan katuyhteyden asemakaavaluonnos nähtävillä

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

28.6.-13.8.2018

Kaavoitettava alue sijaitsee VT 12 eteläisen kehätien Nostavan eritasoliittymän eteläpuolella ja Nostavan logistiikkakeskuksen välillä. Suunnittelualue on metsää tai taimikkoa ja kaava-alueen pinta-ala on noin 8,2 hehtaaria.

Asemakaavaluonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 28.6.-13.8.2018 Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla: www.hollola.fi > Sähköinen ilmoitustaulu.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asemakaavaluonnoksesta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Kunnanvirasto on suljettu 2.7.-27.7.2018. Nähtävillä olevien kuulutusasiakirjojen lukemisesta sulkuaikana voi sopia kunnan kirjaamon kanssa, klo 9-15, puhelinnumero 044 780 1427.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, elinvoimavaliokunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.

Lisätietoja antaa kaavasuunnittelija Sini Utriainen puh. 044 780 1353.

27.6.2018
Elinvoimavaliokunta

Nähtävillä olevat asiakirjat löytyvät kaavan sivuilta. Katso luonnosvaihe. Linkki tästä. 

Julkaistu: 27.06.2018 04.00