Nostavan katuyhteys

13-258

Kaavoitettava alue sijaitsee VT 12 eteläisen kehätien Nostavan eritasoliittymän eteläpuolella ja Nostavan logistiikkakeskuksen välillä.

Suunnittelualue rajoittuu lähinnä metsäalueisiin sekä pohjoisesta päästä suunniteltuun Nostavan eritasoliittymään ja eteläisestä päästä Nostavan logistiikka-alueeseen ja Koivusillanjokeen. Kaava-alue on kooltaan n. 8,2 hehtaaria.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa katuyhteys Nostavan logistiikka-alueelle ympäröivien alueiden myöhempi kaavoitus huomioiden.

Aloitusvaihe

Vireilletulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS pidetään nähtävillä 1.2.-2.3.2018 välisen ajan.

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä 28.6.-13.8.2018 välisen ajan.

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Päivitetty oas

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus pidetään nähtävillä 7.2.-8.3.2019 välisen ajan.

Asiakirjat (pdf):

Kuulutus

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Nyt:Hyväksyminen

Elinvoimavaliokunta 27.8.2019 §68

Kunnanhallitus 2.9.2019 §176

Kunnanvaltuusto 23.9.2019 §48 

Asiakirjat(pdf):

Kuulutus hyväksymisestä

Asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet 1-2