Nuohous

Rakennuksen omistaja, haltija tai toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että tiloissa olevat tulisijat ja savuhormit nuohotaan säännöllisesti.

Rakennuksen omistajan tai haltijan velvollisuutena on tilata määräajoin nuohooja suorittamaan tulisijojen ja hormien nuohous. Omatoiminen piipun puhdistus ei vastaa nuohoojatutkinnon omaavan nuohoojan tekemää nuohousta. 

Pelastuslaitoksilta poistui velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan 1.1.2019. Nykyiset alueelliset piirinuohoussopimukset ovat päättyneet 30.6.2019 ja koko maassa on siirrytty nuohouksen vapaaseen tarjontaan.

Nuohousta suoritetaan, jotta savuhormeihin ja tulisijoihin kertyvä palamisjäte ei aiheuttaisi tulipalon vaaraa. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristönsuojelu ja ihmisten terveys sekä hyvinvointi.

Nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Nuohoojan tulee antaa asiakkaalleen todistus suoritetusta nuohoustyöstä. Mahdolliset tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet on yksilöitävä niin, että asiakas voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Nuohouksen määrävälit

Tulisijat ja savuhormit on nuohottava riittävän usein ottaen huomioon niiden käyttöaste ja rakenne sekä käytetty polttoaine. Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa tulisijat ja savuhormit on kuitenkin nuohottava vähintään vuoden välein, ja vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa vähintään kolmen vuoden välein.

Käyttämätöntä tulisijaa ja savuhormia ei tarvitse nuohota. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja savuhormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.

Nuohoojien yhteystiedoja löytyy internetin hakukoneilla sekä esim. nuohoojat.fi verkkopalvelujen kautta.