Nuorten työttömyys ennätysmatalalla Hollolassa!

Takaisin

Nyt voi jo tuulettaa; hollolalaisten nuorten työttömyysprosentti 5,8% on ennätysmatala. 

Omavalmentajien aktiivinen työskentely nuorten kanssa hyvässä yhteistyössä kunnan nuorille suunnatun Osuma-hankkeen kanssa, pitää nuoret aktiivisina ja ohjaa heitä toimenpiteisiin ja työhön.

Myös maltillinen asiakasmäärä/ omavalmentaja mahdollistaa hyvä työskentelyn asiakkaan kanssa, jolloin hänelle voidaan tarjota palveluita ja ohjata toimenpiteisiin, jotka edesauttavat asiakkaan etenemistä työllistymisen polulla. Tämä näkyy vahvasti nuorten asiakkaiden tilastoissa. Aikuisilla asiakkailla työttömyys on pitkittyneempää, ja työllistymisen esteiden selvittelytyö on hitaampaa, mutta sielläkin nähdään jo hyviä tuloksia, mikä näkyy myös laskevassa työttömyysprosentissa.

Uuden asiakaspalvelumallin käyttöönoton yhteydessä nyt toukokuun alussa, voidaan Hollolassa todeta, että vuoden ajan tehty työ tuottaa tulosta; ja siirtymä uuden asiakaspalvelumallin käyttöönottoon tulee sujumaan Hollolassa suunnitelmien mukaisesti ja hallitusti.

Lue aiheesta lisää uusimmasta työllisyystiedotteesta.

Julkaistu: 13.05.2022 15.35