Nuotioon vain kuivia risuja, roskien poltto on kielletty

Kategoria:
Takaisin

Hollolan ympäristönvalvonta saa keväisin useita ilmoituksia jätteiden poltosta. Nykyään jätteiden polttaminen tapahtuu sallitusti vain isoissa polttolaitoksissa, joilla on ympäristölupa ja hyvät suodattimet.

Kuivien risujen, oksien sekä käsittelemättömän puun poltto on sallittu ainoastaan haja-asutusalueella. Pitää muistaa, että siitä ei saa aiheutua savuhaittaa. Yleensä mustasavu ja paha haju aiheutuu huonoista poltto-olosuhteista, märästä materiaalista, liian isosta nuotiosta tai jätteiden poltosta. Tällöin voi ilmaan päästä haitallisia päästöjä, jotka voivat aiheuttaa jopa terveyshaittaa.

Jätteitä ei saa polttaa myöskään talon tulisijassa. Kiinteistön tulipesissä saa polttaa lämmityksen yhteydessä kuivaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä vähäisiä määriä paperia ja pahvia sytykkeenä.

Kaikki puutarhajätteet, myös ns. maatuvat haravointijätteet tulee käsitellä omalla pihalla. Puistojen tai metsien reunoihin niiden läjittäminen on kielletty ihan syystä. Esimerkiksi monet vieraslajit ovat karanneet luontoon puutarhajätteet väärästä käsittelystä.

Ympäristövalvonta muistuttaa, että kaikki jätteet, joita ei voi jäteastioihin laittaa, tulee toimittaa jäteasemalle. Jäteasemalle toimitettu asumisesta peräisin jäte on pääosin ilmaista. Jäteasemalle tulee viedä esim. purkujätteet, vanhat huonekalut, haravointijätteet ja vaatteet.

Lisätietoja:
www.hollola.fi --> ympäristönsuojelumääräykset (§ 8 ja § 13) ja Päijät-Hämeen jätehuoltomääräykset (§13)

http://www.phpela.fi/ --> Ohjeet ja lomakkeet

http://www.phj.fi/asukkaat/palvelupisteet/jaeteasemat

 

Ulla Lehtinen, ympäristötarkastaja, ulla.tt.lehtinen(at)hollola.fi

Julkaistu: 22.04.2020 15.58