Ohjeet tontin hakijalle

Omakotitontit

Omakotitontteja haetaan tonttien hakupalvelun kautta .

Tonttien hakupalveluun

Omakotitonttien luovutuspäätökset tehdään keskitetyn hakuajan päätyttyä mahdollisimman pian.

Jatkuvassa haussa olevien tonttien luovutuspäätökset tehdään kerran kuukaudessa alkukuun aikana saapuneisiin hakemuksiin perustuen.

Tontin varausmaksu on 500 euroa, joka maksetaan kunnan tilille ilmoitetun ajan kuluessa tai tontin varaus raukeaa.

Varausmaksu hyvitetään lohkomiskulujen laskutuksen yhteydessä, kun kaupat tai vuokrasopimus on tehty.

Tontin varausaika on puoli vuotta, jonka kuluessa tulee ilmoittaa, haluaako ostaa vai vuokrata tontin. Mikäli ilmoitusta ei tule varausajan loppuun mennessä, tontin varaus raukeaa ja tontti siirtyy vapaasti haettaviin tontteihin. Mikäli varaus raukeaa, jää tontin varausmaksu 500 euroa kunnalle.

Hakijan tulee huomioida, että kauppakirja tai vuokrasopimus tehdään omakotitonttihakemuksessa olevien nimeen.

Tonttivaraus on henkilö- ja tonttikohtainen. Varaajalla voi olla vain yksi tontti kerrallaan varauksessa, uutta tonttihakemusta ei huomioida ennen kuin varatusta tontista on tehty lainvoimainen vuokrasopimus tai kaupat.


Kerrostalotontit, rivitalotontit ja yritys-/liiketontit

Tontteja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

Yritys-, liike-, rivi- ja kerrostalotonttien tonttivarausmaksu on 1 000 €. Maksua ei hyvitetä eikä palauteta.

Varaus on voimassa 12 kuukautta.

Lisätietoja tonteista 

Omakotitontit:
Sari Korvenmäki 044 780 1443

Rivitalo- ja kerrostalotontit:
Pasi Rantanen 044 780 1352

Teollisuus- ja yritystoimintatontit:
Sari-Anna Vilander 044 780 1298
Ilkka Korhonen 044 780 1379