Ohjeet tontin hakijalle

Omakotitontit

Uusien omakotitonttien keskitetty haku järjestetään keväällä ja/tai syksyllä. Kunta tiedottaa uusista hakuun tulevista tonteistaan lehdissä ja kunnan nettisivuilla.

Keväällä ja/tai syksyllä järjestetyllä keskitetyllä hakukierroksella jakamatta jääneet tontit ovat vapaasti haettavissa ympäri vuoden.

Tontteja voi hakea kuukausittain ja hakuaika päättyy pääsääntöisesti jokaisen kuun viimeisenä päivänä. Tonttien luovutuspäätökset tehdään kerran kuukaudessa saapuneisiin hakemuksiin perustuen. Päätöksistä ilmoitetaan sähköpostilla.

Tontin varausmaksu on 500 euroa, joka tulee käydä maksamassa asiointipiste Piipahlukseen ilmoitetun ajan kuluessa tai tontin varaus raukeaa.

Varausmaksu hyvitetään lohkomiskulujen laskutuksen yhteydessä, kun kaupat tai vuokrasopimus on tehty.

Tontin varausaika on puoli vuotta, jonka kuluessa tulee ilmoittaa, haluaako ostaa vai vuokrata tontin. Mikäli ilmoitusta ei tule varausajan loppuun mennessä, tontin varaus raukeaa ja tontti siirtyy vapaasti haettaviin tontteihin. Mikäli varaus raukeaa, jää tontin varausmaksu 500 euroa kunnalle.

Tonttivaraus on henkilö- ja tonttikohtainen. Varaajalla voi olla vain yksi tontti kerrallaan varauksessa.


Kerrostalotontit, rivitalotontit ja yritys-/liiketontit

Tontteja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

Yritys-, liike-, rivi- ja kerrostalotonttien tonttivarausmaksu on 1 000 €. Maksua ei hyvitetä eikä palauteta.

Varaus on voimassa 12 kuukautta.

Poikkeuksena Hopeakallion yritysalue ja Terveystien kerrostalotontit: varausmaksua peritään 2,5 % tontin hinnasta. Varausmaksu hyvitetään kaupan tai vuokrasopimuksen yhteydessä. Jos varaus peruuntuu, maksua ei palauteta.

 

Lisätietoja tonteista

Sari Korvenmäki  044 780 1443

Leena Auranen  044 780 1357