Ohjeet tontin hakijalle

Uusien omakotitonttien keskitetty haku järjestetään keväällä ja/tai syksyllä. Kunta tiedottaa uusista hakuun tulevista tonteistaan lehdissä ja kunnan nettisivuilla.

Keväällä ja/tai syksyllä järjestetyllä keskitetyllä hakukierroksella jakamatta jääneet tontit ovat vapaasti haettavissa ympäri vuoden.

Tontteja voi hakea kuukausittain ja hakuaika päättyy pääsääntöisesti jokaisen kuun viimeisenä päivänä. Tonttien luovutuspäätökset tehdään kerran kuukaudessa saapuneisiin hakemuksiin perustuen. Päätöksistä ilmoitetaan sähköpostilla.

Tontin varausmaksu on 500 euroa, joka tulee käydä maksamassa asiointipiste Piipahlukseen ilmoitetun ajan kuluessa tai tontin varaus raukeaa. Varausmaksu palautetaan kaupanteon tai ensimmäisen vuokranmaksun yhteydessä.

Tontin varausaika on puoli vuotta, jonka kuluessa tulee ilmoittaa, haluaako ostaa vai vuokrata tontin. Mikäli ilmoitusta ei tule varausajan loppuun mennessä, tontin varaus raukeaa ja tontti siirtyy vapaasti haettaviin tontteihin. Mikäli varaus raukeaa, jää tontin varausmaksu 500 euroa kunnalle.

Tonttivaraus on henkilö- ja tonttikohtainen. Varaajalla voi olla vain yksi tontti kerrallaan varauksessa.

 

Lisätietoja tonteista

Sari Korvenmäki  044 780 1443

Leena Auranen  044 780 1357