Ohjeita vieraslajien torjuntaan

Kategoria:
Takaisin

Vieraslajit - jättiputki

Näin kesän alussa on taas aika paneutua haitallisten vieraslajien torjuntatyöhön.

Vuonna 2015 voimaan tulleen vieraslajilain (1709/2015) 4 §:n mukaisesti kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen huolehtimaan haitallisten vieraslajien torjunnasta:

 4 §

Kiinteistön omistajan ja haltijan huolehtimisvelvollisuus

Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän unionin luetteloon kuuluvan tai kansallisesti merkityksellisen haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi, jos haitallisen vieraslajin esiintymästä tai sen leviämisestä voi aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle.--

Tämä määräys ei koske lintuja tai nisäkkäitä, mutta esimerkiksi jättiputkien ja jättipalsamin torjuntavastuu on siis kiinteistön omistajalla tai haltijalla. Kunta hankkii omille mailleen jättiputken torjuntaa alihankintana. Kunnan mailla olevista jättiputkiesiintymistä voi ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluun vs. ympäristönsuojelusihteeri Jenna Kentälle, jenna.kentta@hollola.fi tai 044 780 1438 tai esimerkiksi nettisivujen palautepalvelun kautta. Lisätietoja vieraslajeista löytyy kunnan ympäristönsuojelun sivulta.

Julkaistu: 19.06.2017 09.00