Oikeus varhaiskasvatukseen

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen (Varh.kasv.laki 11 a §)

1. Oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen
Jos huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat päätoimisesti, toimivat yrittäjinä tai ovat omassa työssä, lapsella on oikeus kokopäiväiseen hoitopaikkaan.

2. Oikeus enintään 20 tuntia viikossa järjestettävään varhaiskasvatukseen
Huoltaja voi valita osaviikkoisen tai osapäiväisen palvelun. 
Kunta määrittää varhaiskasvatuksen viikonpäivät/ajankohdat-kellonajat. 
Kellonajat ovat palvelun enimmäismääriä.
Osapäiväinen varhaiskasvatus on 4 tuntia päivässä klo 8.30-12.30.
Osaviikkoisen varhaiskasvatuksen kellonajat ovat: ma-ti 8-16, ke 8-12 tai ke 11-15, to-pe 8-16
Huoltaja voi esittää toiveen viikonpäivistä. Kun toinen huoltajista on kotona, lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on 20 tuntia viikossa.

3. Harkinnanvarainen oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen
Kun toinen huoltajista on kotona 20 tuntia laajempi varhaiskasvatus voi tulla kyseeseen lapsen tai perheen tarpeesta johtuvasta syystä. Laajempi tarve määritellään erikseen lapsen ja perheen tilanteen mukaan ja se voidaan myöntää myös määräajaksi. 

4. Lapsella on esiopetuksen lisäksi oikeus varhaiskasvatukseen vain, jos molemmat huoltajat työskentelevät kokopäiväisesti tai opiskelevat päätoimisesti. Oikeuden esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen voi tämän lisäksi saada, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia.