Ojastenmäki III

Kaavan numero 25-251

Kaava-alue sijaitsee Hämeenkoskella Kosken kirkonkylässä Ojastenmäen teollisuusalueella, valtatie 12 länsipuolella. Kaavoitettava alue sijaitsee harjualueella ja Ahvenlammin 1. luokan pohjavesialueella. Alue rajautuu pohjoisessa Ojastenmäentiehen sekä Ojastenmäen asemakaavan vaiheen I asemakaavaan. Lännessä alue rajautuu vaiheen II asemakaavaan.

Asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle yritystoimintaa, jota sinne on jo muodostunut. Alue on suurimmaksi osaksi rakentunut. Kaava-alueen pinta-ala on 6,9 ha.

Aloitus- ja luonnosvaihe

Vireilletulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS sekä valmisteluvaiheen aineisto nähtävillä 28.1.-10.2.2010

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus nähtävillä 1.-30.4.2010

 

Nähtävillä olon jälkeen kaavahanke pysäytettiin pohjavesialuetta koskevien kysymysten vuoksi. Kaavatyö käynnistyi uudelleen 2014.

Tarkistettu ehdotus

Tarkistettu kaavaehdotus nähtävillä 9.11.-8.12.2015

 

Asiakirjat (pdf):

Kaavaehdotuskartta

Kaavaselostus

Selostuksen liite: OAS

Selostuksen liite: seurantalomake

Selostuksen liite: vastineluettelo

Korjattu ehdotus 2018

Korjattu kaavaehdotus nähtävillä 5.4.-4.5.2018

Asiakirjat: (pdf)

Kuulutus

Kaavaehdotuskartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet

Nyt:Hyväksytty

Elinvoimavaliokunta 21.8.2018 §66

Kunnanhallitus       03.09.2018 §135

Kunnanvaltuusto     24.09.2018 §46

Asiakirjat: (pdf)

Kuulutus hyväksymisestä

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Lainvoimainen asemakaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet