Osallistu ja vaikuta

Haluatko vaikuttaa asioihin? Se on oikeutesi.

Kunnan asukkaat valitsevat kuntavaaleissa edustajansa päättämään Hollolaa koskevista asioista. Vaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Kuntavaaleilla valittu valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä luottamuselin. Valtuusto valitsee edelleen muiden toimielinten jäsenet.

Äänestysoikeuden lisäksi täysi-ikäinen asukas voidaan asettaa ehdokkaaksi valtuustoon, ja hänet voidaan valita luottamustehtäviin.

Voit olla yhteydessä asiaa valmisteleviin virkamiehiin tai siitä päättäviin luottamushenkilöihin jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Asukas voi antaa päättäjille ja viranhaltijoille palautetta epävirallisesti esimerkiksi sähköisen palautelomakkeen avulla.

Asukkailla on lisäksi oikeus tehdä virallisia kuntalaisaloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä asukas tai henkilö, joka hallitsee tai omistaa kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Aloitteen voi kotikunnassaan tehdä myös yhteisö, laitos tai säätiö.

Toimita palaute tai aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla.