Osallistu ja vaikuta

Haluatko vaikuttaa asioihin? Se on oikeutesi.

Anna palautetta kunnan palveluista tai toiminnasta, tee kuntalaisaloite verkkopalvelussa tai kirjaamo@hollola.fi. Osallistu asukastilaisuuksiin.

Milloin teen kuntalaisaloitteen?

Kuntalaisaloite on suoran vaikuttamisen väline. Sen avulla kuntalainen voi nostaa esiin jonkin ajankohtaisen asian tai ongelman, sekä herätellä päättäjiä kiinnittämään siihen huomiota. Aloitteessa esitetään yleensä parannusta johonkin asiantilaan, ja aloitteella pyritään usein edistämään jonkin laajemman ryhmän etua. Kuntalaisaloitetta ei siis tule sekoittaa palautteeseen tai hakemukseen.

Jokainen kuntalaisaloite käsitellään. Kunnassa aloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialueeseen se kunnassa kuuluu. Aloitteen käsittelee useimmiten kunnanhallitus, valiokunta tai jokin muu kunnan viranomainen.

Milloin annan palautetta?

Voit antaa palautetta tai kysyä Hollolan kunnan kaikista palveluista, toiminnasta ja päätöksenteosta. Palautepalvelussa on kartta, jonne voit sijoittaa palautteesi. Voit myös tutkia, millaista palautetta kaduista, liikenteestä, liikunnasta, kaavoituksesta, opetuksesta on annettu ja miten siihen on reagoitu.

Kunnallisen päätöksenteon seuraaminen

Päätöksentekoa voit seurata esityslistoista ja pöytäkirjoista, sekä olemalla yhteydessä luottamushenkilöihin.

Kunnan viralliset ilmoitukset
Nähtävillä olevat kaavat

Linkkejä vaikuttamiselimiin ja sivustoille

Demokratia.fi

Hollolan vanhus- ja vammaisneuvosto

Hollolan nuorten aloitekanava

Hollolan nuorisovaltuusto

HollolaNyt - lataa kuntalaisten oma mobiiliyhteisö kännykkääsi

Kansalaisneuvonta

Kumppanuusverkosto

Kuntalaisaloite

Kuntademokratiatiedon keskus - Demokratia ja osallisuus

Osallisuus- ja vaikuttamisohjelma (pdf)

Ota kantaa -sivusto

Sotiemme veteraanien neuvottelukunta