Osallisuuden edistämistyö käynnistyi Hollolassa

Takaisin

Mitä osallisuus on?

Tätä kysyttiin Hollolan kunnan esimiehiltä ja saatiin vastaukseksi mm.:

"Osallisuus on minulle enemmän tunne, kuin konkreettisia tekoja."
"Kuulun johonkin, minua kuunnellaan ja mielipiteitäni arvostetaan."
"Mahdollisuus vaikuttaa itseensä liittyviin asioihin."

Kunnan hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen pohti asiaa seuraavasti: "Osallisuuden kokemus lisää yksilön hyvinvointia ja koska kunta näkee roolinsa yksilön hyvinvoinnin tukemisessa keskeiseksi, osallisuusohjelman vieminen konkretiaan on keskeistä kunnan toiminnalle tulevina vuosina."

Hollolan kunnan Osallisuusohjelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa heinäkuussa 2020. Ohjelmaan koottiin yhden otsikon alle näkyväksi nykyiset osallistumisen muodot, niitä muuten on jo paljon sekä tavoitteet kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi.

Osallisuusohjelmassa on neljä painopistettä: Osallistaminen tavaksi, Osallisuuden edistämisen edellytykset, Digitalisaation hyödyntäminen ja Osallistuva budjetointi. 

Piirroskuva.

Mitä tämä tarkoittaa tekemisinä?

Liikkeelle lähdetään osallisuuden edistämisen edellytyksistä. Esimiehille on jo aloitettu sparraus kohti tavoitetta. Sparraajana tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isola THL:stä. Osallisuus ajatuksena ja sen edistäminen tulevat olemaan teemana myös luottamushenkilöille syksyllä järjestettävässä perehdytyksessä.

Asioina tänä vuonna panostetaan strategiaprosessin avaamiseen kuntalaisille; mikä on strategian merkitys kunnassa, miten strategiaa tehdään, miten kuntalaiset voivat siihen osallistua. Strategia ohjaa kunnan toimintaa seuraavan neljän vuoden ajan, joten siihen kannattaa panostaa.

Toisena asiana käydään syksyllä läpi joukkorahoitusta. Mitä se on ja miten asukkaat, yhdistykset ja yritykset voivat sitä hyödyntää ja miten kunta olisi mukana toteutuksissa. Kolmantena konkreettisena asiana tänä vuonna mietitään yhdessä yhdistysten kanssa toiminta-avustusten jakamista ja tulevaisuuden jakoperusteita.

Oma kokonaisuutensa on digitalisaation hyödyntäminen. Digitalisaatio, sähköinen asiointi, e-asiointi, mitä nimeä siitä haluaakin käyttää, on mukana kaikessa kunnan toiminnassa ja sitä hyödynnetään myös luomaan kuntalaisille parempia osallistumisen mahdollisuuksia. Esimerkiksi tiedolla johtamisen hankkeessa tuodaan tarjolle laadukkaampaa tietoa visualisoidussa muodossa. Tavoitellaan parempaa tiedon ymmärrettävyyttä.

Kuinka osallinen sinä olet?

Testaa osallisuutesi leikkimielisellä verkkotestillä (THL) ja selvitä samalla, mikä myyttinen metsän olento olet: Osallisuustesti.fi

Kaikista osallistumisen tavoista ja siihen liittyvistä tilaisuuksista tullaan tiedottamaan kunnan kanavissa. Seuraa siis viestintää ja tule mukaan!

Hollolan kunnan osallisuusohjelma

Julkaistu: 17.03.2021 11.09