Osallisuus ja vaikuttaminen - nuoret

Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen sekä nuorten äänen kuuluminen on tärkeä osa päätösten tekoa!

Hollolassa nuorilla on oma vaikuttajaryhmä – Nuorisovaltuusto, jonka kautta nuorilla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun.

Nuorisovaltuustotoiminnasta vastaa vapaa-aikapäällikkö.

Nuvan (=nuorisovaltuusto) oma sähköpostiosoite on nuvahollola(a)gmail.com. Hollolan nuorisovaltuusto löytyy myös facebookista!

Nuorisolaki (72/2006) velvoittaa nuorten kuulemiseen. Nuorisolaissa sanotaan että, nuorille on järjestettävä mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja nuorisopolitiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevien asioiden käsittelyssä.