Osallisuus ja vaikuttaminen - nuoret

Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen sekä nuorten äänen kuuluminen on tärkeä osa päätösten tekoa!

Hollolassa nuorilla on oma vaikuttajaryhmä – Nuorisovaltuusto, jonka kautta nuorilla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun.

Nuorisovaltuustotoiminnasta vastaa vapaa-aikapäällikkö.

Nuvan (=nuorisovaltuusto) oma sähköpostiosoite on nuvahollola(a)gmail.com. Hollolan nuorisovaltuusto löytyy myös facebookista!

Nuorisolaki (72/2006) velvoittaa nuorten kuulemiseen. Nuorisolaissa sanotaan että, nuorille on järjestettävä mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja nuorisopolitiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevien asioiden käsittelyssä.

Jos sinulla on idea, jonka haluat jakaa myös muille, käy nuortenideat.fi -sivustolla. Sinne voit jättää aloitteesi ja ideasi muiden kommentoitavaksi.