Osallisuus ja vaikuttaminen - nuoret

Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen sekä nuorten äänen kuuluminen on tärkeä osa päätösten tekoa!

Hollolassa nuorilla on oma vaikuttajaryhmä – Nuorisovaltuusto, jonka kautta nuorilla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun.

Nuorisovaltuustotoiminnasta vastaa vapaa-aikapäällikkö.

Nuvan (=nuorisovaltuusto) oma sähköpostiosoite on nuvahollola(a)gmail.com. Hollolan nuorisovaltuusto löytyy myös instagramista ja facebookista!

@nuvahollola

Nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa tai vastaavassa nuorten vaikuttajaryhmässä säädetään kuntalain (410/2015) 26 §:ssä. Sen lisäksi, mitä tässä laissa tai muualla laissa säädetään, kunnan ja valtion viranomaisen tulee tarjota ja järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.