Osavuosikatsaus, kierrätyspuisto ja hyvinvointi kunnanhallituksen käsittelyssä 4.9.

Kategoria:
Takaisin

Kierrätyspuistolle etsitään Lahden seudulta sopivaa sijoituspaikkaa. Maanvastaanottoalueella on tarkoitus välivarastoida ja jatkojalostaa muun muassa purkujätettä. Kiertotalouteen liittyy myös liiketoimintaa. 

Hollolan osalta sijoituspaikkoina on selvitetty  kahta aluetta: Rappukallion ja Kehätien kierrätyspuistoa. Alueiden saavutettavuus on hyvä. Yleisölle sijoituspaikkojen selvitystä esitellään 4.9.2017. Saatavasta palautteesta saadaan lisätietoa alueiden soveltuvuudesta esitettyyn tarkoitukseen. Lisäksi valikoituneet alueet pisteytetään tarkoituksena etsiä kolme parhaiten soveltuvaa kierrätyspuistopaikkaa. Kunnanhallituksessa asiaa esittelee Päijät-Hämeen jätehuolto Oy:n kehittämispäällikkö Antti Leiskallio.

Miten kunta ja kuntalaiset voivat?

Kunnanhallitus saa tarkasteltavakseen kunnan osavuosikatsauksen, talousarviomuutokset ja muun muassa kriittisten menestystekijöiden toteutumaa.

Talouden keskeiset luvut kertovat siitä, miten budjetti toteutuu. Kunnan maksuvalmius on hyvä, määrärahoja jäänee käyttämättä mikä ennakoi ennustetta parempaa tulosta. Kunnan investoinnit onnistutaan tekemään ilman lisälainaa. Lainamäärä Hollolassa näin vähenee. Toisaalta tulosta huonontaa sote-menojen budjetin ylitys, joka Hollolan osalta on noin miljoona euroa. Sote-kiinteistöt ovat haaste, esimerkiksi Pyhäniemen tyhjillään olevan vanhainkodin alaskirjaus vie budjettia miinukselle.

Lisäksi kokouksessa esitellään muun muassa hyvinvointiraportti vuodelta 2016 ja suunnitelma vuodesta 2017.

Esityslista on luettavissa täältä.

Julkaistu: 04.09.2017 11.37